مبانی دینامیک خودرو

fundamental of vehicle dynamics

از {{model.count}}
5,000 تومان

محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
تعداد
نوع
 • {{value}}
کمی صبر کنید...

دانش دینامیک خودرو از جمله دانش های بسیار با اهمیت در زمینه خودرو می باشد. این دانش مرتبط با کارکرد کلی خودرو و حرکت شناسی آن است. این علم به خودرو به عنوان یک سیستم پویا و در حال حرکت می نگرد و تلاش در آنالیز رفتار حرکتی و واکنش آن به راننده دارد. دینامیک خودرو برای مهندسین خودرو توانایی همانندسازی خودرو و زیر سیستم های آن و نیز بررسی اثر پارامترهای گوناگون خودرو بر کارکرد کلی آن است...

کتاب مبانی دینامیک خودرو، مشتمل بر 10 فصل، 483 صفحه، به زبان فارسی، همراه با تصاویر، فرمول ها و جداول مهم، با فرمت pdf، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

 • فصل 1: سرآغاز
 • فصل 2: کارکرد شتاب گيری
 • فصل 3: کارکرد ترمز گيری
 • فصل 4: بارهای جاده
 • فصل 5: سواری
 • فصل 6: فرمان پذيری
 • فصل 7: سيستم تعليق
 • فصل 8: سيستم فرمان
 • فصل 9: باژگونش
 • فصل 10: تاير
 • پيوست ١: واژه شناسيديناميك خودرو
 • پيوست 2: چارچوب مختصات خودرو
 • پيوست 3: دسته بندی سيستم های تعليق
 • پيوست 4: واژه شناسی پارسی

سیستم محرکه خودرو

سیستم‌ تعلیق، ترمز و فرمان

سازه و بدنه خودرو

جهت خرید کتاب مبانی دینامیک خودرو، به مبلغ استثنایی فقط 5000 تومان و دانلود آن بر لینک افزودن به سبد خرید در پنجره بالا کلیک نمایید.

اگر به فراگیری مباحث مشابه مطلب بالا علاقه‌مند هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

سیستم انتقال قدرت

سیستم برق خودرو

روش طراحی انواع کمک فنرها

طراحی و انتخاب کلاچ ها و ترمزها

معرفی و بررسی انواع سیستم های ترمز خودرو

بررسی و آشنایی با انواع فنربندی و سیستم تعلیق خودرو

بررسی اجزاء ماشین و سیستم های انتقال قدرت

طراحی سیستم های انتقال


!!لطفا قبل از خرید از فرشگاه اینترنتی برتر فایل قیمت محصولات ما را با سایر محصولات مشابه و فروشگاه ها مقایسه نمایید!!

محتوای کتاب
کتاب مبانی دینامیک خودرو، مشتمل بر 10 فصل، 483 صفحه، به زبان فارسی، همراه با تصاویر، فرمول ها و جداول مهم، با فرمت pdf، به ترتیب زیر گردآوری شده است:
فصل 1: سرآغاز
* روزگار پيدايش خودروهاي موتوري
* سرآغازي بر ديناميك خودرو
* برآوردهاي پايه در همانندسازي
* جرم هاي توده اي
* چارچوب خودرو
* متغيرهاي حركت
* چارچوب جاده
* زواياي اولر
* نيروها
* قانون دوم نيوتن
* بارهاي ديناميكي محور چرخ ها
* بارهاي استاتيكي در جاده صاف
* شتاب گيري در سرعت هاي كم
* بارهاي استاتيكي در جاده شيب دار
* مسايل نمونه
* محاسبات نمونه
* مراجع
فصل 2: کارکرد شتاب گيری
* پيش گفتار
* بازدارندگي توان در شتاب گيري
* موتورها
* زنجيره توان
* جعبه دنده هاي خودكار
* مسايل نمونه
* بازدارندگي نيروي رانشي در شتاب گيري
* جابجايي كناري وزن به سبب گشتاور رانشي
* حد كشندگي
* مسايل نمونه
* نكات
* مراجع
فصل 3: کارکرد ترمز گيری
* معادلات پايه
* كندش ثابت
* كندش به همراه مقاومت باد
* انرژي توان
* نيروهاي ترمزي
* مقاومت غلتشي تاير
* نيروي پساي آيروديناميكي
* مقاومت خط رانش
* شيب جاده
* ترمزها
* فاكتور ترمزي
* اصطكاك تاير و جاده
* سرعت
* فشار باد
* بار عمودي تاير
* مسايل نمونه
* قوانين و ملزومات ملي براي كاركرد ترمز
* هماهنگي ترمز
* سيستم هاي ترمز پاد قفل شونده
* بازدهي ترمز
* قفل شدگي چرخ پشت
* بهره نيروي پدال
* مسايل نمونه
* نكات
* مراجع
فصل 4: بارهای جاده
* آيروديناميك
* مكانيك جريان هوا حول خودرو
* توزيع فشار روي خودرو
* نيروهاي آيروديناميكي
* مولفه نيروي پسا
* ياري گرهاي آيروديناميكي
* بال سپر جلو
* بال هاي صندوق پشت
* بادگيرها
* رفتار پنجره و ستون ها
* بهينه سازي
* نيروهاي پسا
* چگالي هوا
* ضريب نيروي پسا
* نيروهاي كناري
* نيروي برا
* گشتاور ناوشي
* گشتاور چرخشي
* گشتاور غلتشي
* حساسيت باد كناري
* مقاومت غلتشي تاير
* عوامل موثر بر مقاومت غلتشي تاير
* دماي تاير
* بار يا فشار تايرها
* سرعت
* مواد و طراحي تاير
* لغزش تاير
* ضرايب نمونه
* برآيند بارهاي جاده
* آثار مصرف اقتصادي سوخت
* مسايل نمونه
* مراجع
فصل 5: سواری
* پيش گفتار
* سرچشمه هاي لرزش
* زبري و ناهمواري جاده
* مجموعه چرخ و تاير
* نيروي شعاعي
* نيروي رانش
* نيروي كناري
* برانگيزش خط رانش
* نابالانسي جرم
* لنگرهاي ثانويه
* موتور، جعبه دنده
* ويژگي هاي پاسخ خودرو
* جداسازي سيستم تعليق
* مسايل نمونه
* سختي سيستم تعليق
* ميرايي سيستم تعليق
* كنترل پويا
* تشديدهاي پرش چرخ
* ويژگي هاي ناخطي سيستم تعليق
* حركات صلب جهش و ناوش
* بسامدهاي حركات جهش و ناوش
* حالت هاي ويژه
* مسايل نمونه
* ارزيابي سواري
* تلرانس ارتعاشات صندلي
* شكل هاي ديگر ارتعاشات
* برآورد و ارزيابي
* مراجع
فصل 6: فرمان پذيری
* پيش گفتار
* چرخش در سرعت پايين
* چرخش در سرعت هاي بالا
* نيروهاي كناري تاير
* معادلات چرخش
* شيب كم فرماني
* تغييرات زاويه فرمان
* سرعت مشخصه
* سرعت بحراني
* بهره شتاب كناري
* بهره سرعت چرخشي
* زاويه لغزش كناري
* كران استاتيكي
* تاثيرات سيستم تعليق بر فرمان پذيري
* توزيع گشتاور غلت
* تغيير كمبر
* غلت فرمان
* نيروي كناري ناشي از نرمي فرمان
* گشتاور برگردان
* تاثير نيروهاي رانشي بر چرخش
* برآورد تاثيرات كم فرماني
* اندازه گيري تجربي شيب كم فرماني
* روش شعاع ثابت
* روش سرعت ثابت
* مسايل نمونه
* مراجع
فصل 7: سيستم تعليق
* پيش گفتار
* سيستم هاي تعليق يكپارچه
* سيستم تعليق هاچكيس
* سيستم تعليق چهار ميله اي
* سيستم تعليق دوديون
* سيستم هاي تعليق جداگانه
* سيستم تعليق بازوهاي پيرو
* سيستم تعليق دو جناغي جلو
* ستون مك فرسون
* سيستم تعليق چند ميله اي
* سيستم تعليق پشت بازوي پيرو
* سيستم تعليق بازوهاي نيمه پيرو
* سيستم تعليق محور آونگي
* هندسه تعليق پادچمباتمه و پادناوش
* بررسي بازوي پيرو معادل
* محور يكپارچه محرك پشت
* محور جداگانه محرك پشت
* محور يكپارچه محرك جلو
* محور جداگانه محرك جلو
* چهار چرخ رانش
* هندسه پادشيرجه تعليق
* مسايل نمونه
* بررسي مركز غلت
* مراكز غلت محورهاي يكپارچه
* سيستم تعليق چهار ميله اي پشت
* سيستم تعليق سه ميله اي پشت
* سيستم تعليق چهار ميله اي با بازوهاي همسو
* سيستم تعليق هاچكيس
* مراكز غلت تعليق هاي جداگانه
* هندسه مثبت بازوي آونگي
* هندسه منفي بازوي آونگي
* ميله بندي همسوي افقي
* ميله بندي همسوي كج
* ستون مك فرسون
* محور آونگي
* سيستم هاي تعليق پويا
* دسته بندي تعليق
* وظايف
* كاركرد
* مراجع
فصل 8: سيستم فرمان
* پيش گفتار
* بندواره فرمان
* خطاي هندسي فرمان
* تغييرات زاويه تو
* غلت فرمان
* هندسه چرخ هاي جلو
* نيروها و گشتاورهاي سيستم فرمان
* نيروي عمودي
* نيروي كناري
* نيروي رانشي
* گشتاور برگردان
* مقاومت غلتشي و گشتاور بيش گردش
* همانندسازي سيستم فرمان
* نمونه هايي از اثرات سيستم فرمان
* نسبت فرمان
* كم فرماني
* پايداري ترمزي
* اثرات جلو رانشي
* گشتاور خط رانش حول محور فرمان
* اثرات نيروهاي كششي بر سختي كناري تاير
* اثرات نيروي رانشي برگشتاور برگردان
* جابجايي طولي بار
* برآورد اثرات كم فرماني رانش محور جلو
* چهار چرخ فرمان پذير
* چرخش در سرعت هاي پايين
* چرخش در سرعت هاي بالا
* مراجع
فصل 9: باژگونش
* پيش گفتار
* باژگونش نيمه ايستاي خودرو صلب
* باژ گونش نيمه ايستاي خودرو معلق
* باژگونش گذرا
* مدل ساده غلت
* مدل هاي چرخشي و غلتشي
* برخورد كناري
* پيش آمدهاي رانندگي
* مراجع
فصل 10: تاير
* پيش گفتار
* ساختار تاير
* ابعاد، اندازه و نرخ بارگذاري
* واژه شناسي و چارچوب مختصات
* مكانيك نيروهاي توليد شده
* ويژگي هاي رانشي
* بار عمودي
* فشار باد تاير
* اصطكاك سطح
* سرعت
* ارتباط با كاركرد خودرو
* ويژگي هاي چرخشي
* زاويه لغزش
* نوع تاير
* بار
* فشار باد
* اندازه و پهنا
* طرح آج
* عوامل ديگر
* ارتباط با كاركرد خودرو
* نيروي كمبر
* نوع تاير
* بار
* فشار باد
* طرح آج
* عوامل ديگر
* ارتباط با كارايي خودرو
* گشتاور برگردان
* زاويه لغزش
* انحناي مسير
* ارتباط با كارايي خودرو
* ترمزگيري و چرخش
* دايره اصطكاك
* متغيرها
* ارتباط با كارايي خودرو
* مخروط گوني و سودهي لايه اي
* ارتباط با كاركرد خودرو
* نيروهاي دوام
* لرزش هاي تاير
* مراجع
پيوست ١: واژه شناسي ديناميك خودرو
* مفاهيم، واژه ها و نمادهاي كيفي مربوط به لرزش هاي مكانيكي
* مفاهيم، واژه ها و نمادهاي کمی مربوط به لرزش هاي مكانيكي
* سيستم هاي ارتعاشي
* زيربخش ها و ويژگي هاي سيستم هاي تعليق
* ارتعاشات سيستم هاي تعليق خودرو
* هندسه سيستم تعليق
* تاير و رينگ
* سينماتيك (واژه شناسي نيرو و گشتاور)
* ديناميك سمتي
* واژه شناسي آيروديناميك
* مراجع
پيوست 2: چارچوب مختصات خودرو
* چارچوب مختصات ديناميكي خودرو
* قرارداد چارچوب مختصات خودرو
* چارچوب مختصات اجرام معلق و نامعلق خودرو
* مراجع
پيوست 3: دسته بندی سيستم های تعليق
* پيش گفتار
* دسته بندي سيستم هاي تعليق
* مراجع
پيوست 4: واژه شناسی پارسی
واژه شناسی پارسی