در محیط Circuit Board Design نرم افزار کتیا، بورد مدار الكترونيكي از جنبه مكانيكي طراحي مي شود، يعني قطعات الكترونيكي (آي سي، مقاومت، خازن و ...) با ابعاد واقعي بر روي بورد سوار و با قرار گرفتن در كنار ساير قطعات يك مجموعه احتمال برخورد آنها بررسي و فضا از نظر ابعادي مديريت و بهينه سازي مي شود. قطعات الكترونيكي در كاتالوگ هاي ديجيتالي در اختيار طراح قرار مي گيرند تا با جستجو در ميان قطعاتي كه اطلاعات آن مستقيماً توسط سازندگان تجهيزات و قطعات الكترونيكي تغذيه مي شود بوردها مدل شوند. همچنين مي توان فايل هاي ايجاد شده توسط نرم افزارهاي ECAD - Electrical Computer Aided Design (فایل هایی با قالب IDF) را بازخوانی نمود...

راهنمای طراحی بورد مدار الکترونیکی در محیط Circuit Board Design نرم افزار CATIA، یکی از راهنماهای مرجع و کاربردی در زمینه آموزش طراحی بورد مدار الكترونيكي و جانمایی ملحقات آن در نرم افزار کتیا می باشد. این راهنما (help) مشتمل بر 58 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

 • Accessing the Circuit Board Workbench in an Assembly Context
 • Creating a Board
 • Creating a Pocket and Holes
 • Creating a Constraint Area
 • Exporting Data as IDF
 • Importing the IDF File

Basic Tasks

 • Creating a Board
 • From a Previously Created Part
 • Automatic Recognition in Circuit Board Workbench
 • Components Management
 • Creating a Component
 • Component Properties
 • Components and Constraints
 • Query From Catalog
 • Working With Catalogs
 • Creating a Catalog
 • Import with Catalog
 • Importing in Context Workbench Integration
 • Assembly
 • ENOVIA-DMU Space Analysis

Workbench Description

 • Menu Bar
 • Circuit Board Toolbar
 • Glossary

جهت دانلود رایگان راهنمای طراحی بورد مدار الکترونیکی در محیط Circuit Board Design نرم افزار CATIA بر لینک زیر کلیک نمایید: