مهندسی خودرو


رشته مهندسی خودرو به همراه رشته‌های مهندسی هوا فضا (Aerospace Engineering) و معماری دریایی (Naval Architecture) شاخه‌ای از حوزه مهندسی وسیله نقلیه (Vehicle Engineering) به حساب می‌آید. در رشته مهندسی خودرو، عناصر مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی نرم افزار و مهندسی ایمنی به طراحی، تولید و عملیات وسایل نقلیه‌ای شامل موتورسیکلت‌ها، اتومبیل‌ها، کامیون‌ها و زیر سیستم‌های مربوط به آن‌ها اعمال می‌شوند.

علاوه بر این، رشته مهندسی خودرو شامل ایجاد تغییرات و اصلاح وسایل نقلیه نیز می‌شود. دامنه تولید با ایجاد و سر هم کردن تمام بخش‌های اتومبیل‌ها نیز بخشی از رشته مهندسی خودرو به حساب می‌آید. رشته مهندسی خودرو بسیار وابسته به انجام تحقیقات است و استفاده از مدل‌ها و فرمول‌های ریاضی مستقیماً در این حوزه کاربرد دارند. زمینه مطالعاتی مهندسی خودرو طراحی، توسعه، ساخت و آزمایش وسایل نقلیه یا قطعات وسایل نقلیه را از مرحله طرح و ایده تا مرحله تولید شامل می‌شود. ساخت، توسعه و تولید سه کارکرد اصلی رشته مهندسی خودرود به حساب می‌آیند.