استاتیک و مقاومت مصالح


استاتیک را می‌توان حالت خاصی از دینامیک دانست که در آن شتاب حرکت صفر است. با این حال استاتیک در آموزش مهندسی باید به صورت مستقل بررسی شود، زیرا بسیاری از اجسام با این هدف طراحی می‌شوند که در حالت تعادل (تعادل استاتیکی) بمانند. اصول استاتیک را می‌توان به سادگی و بر اساس اندازه‌گیری‌های هندسی و نیرویی، فرمول‌بندی کرد و این امر مستقل از اندازه‌گیری دقیق کمیت زمان است.

اکثر سازه‌های مهندسی که در صنعت و زندگی روزمره به کار می‌روند، مانند شفت‌ها، فلنج‌ها و آرماتور در سازه‌های بتنی، تحت تنش، خمش و پیچش هستند و دانستن این که آیا این سازه‌ها توانایی تحمل بارهای وارده را خواهند داشت، از اهمیت بالایی در زمینه طراحی و بهره‌برداری از سازه‌های مذکور برخوردار است. هدف اصلی درس مقاومت مصالح این است که یک مهندس بتواند سازه‌های تحت بارگذاری را تجزیه‌ و تحلیل کند.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی