مکانیک سیالات و ترمودینامیک


علم سیالات به بررسی رفتار و واکنش‌های سیال بر اثر نیروهای وارد بر آن می‌پردازد. به طور کلی سیالات در دو حالت استاتیکی و دینامیکی مورد بررسی قرار می‌گیرند. استاتیک سیالات، به بررسی رفتار سیال و نیروهای وارد بر آن، در حالت سکون سیال می‌پردازد. دینامیک سیالات با استفاده از معادلات ناویر استوکس، نیروهای وارد بر سیالات را مورد بررسی قرار می‌دهد.

ترمودینامیک علمی است که رابطه بین گرما، کار، دما و انرژی را بیان می‌کند و انتقال انرژی از نقطه‌ای به نقطه دیگر و از شکلی به شکل دیگر را توضیح می‌دهد. از خواص مورد بررسی در این علم می‌توان به دما، فشار، آنتالپی و آنتروپی اشاره کرد. این پارامترها تحت قوانین صفرم، اول، دوم و سوم ترمودینامیک مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی