روش اجزای محدود


روش اجزای محدود، یک روش عددی برای حل مسایل مهندسی و فیزیکی است. مسایل رایج فیزیکی و مهندسی که با کمک این روش حل می شوند، شامل: تحلیل سازه ها، انتقال حرارت، مکانیک سیالات، انتقال جرم و پتانسیل الکترومغناطیس هستند. در این روش، معادله دیفرانسیل حاکم بر مساله به یک دستگاه معادلات جبری همزمان تبدیل می‌شود که حل آن بسیار ساده‌تر است. در روش اجزای محدود، دامنه به تعدادی بخش تقسیم می‌شود که به هر کدام از آن‌ها المان یا اجزای محدود گفته می‌شود. این المان‌ها در نقاطی با یکدیگر مشترک هستند که به آن‌ها گره می‌گویند. در این روش به جای حل مساله برای کل دامنه در یک مرحله، معادلات برای هر المان برقرار می‌شوند و با ترکیب آن‌ها جواب کل دامنه به دست می‌آید. با توجه به اینکه در تحلیل و طراحی سیستم های مهندسی نیاز به برآورد دقیقی از پاسخ آن ها در برابر آثار شرایط محیطی است، یادگیری روش های عددی تحلیل آن ها کاملا ضروری است. روش اجزای محدود یکی از قدرتمندترین روش های عددی تحلیل این گونه مسایل است.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی