در این مقاله به منظور افزایش ظرفیت یک کمپرسور سانتریفوژ صنعتی حل عددی معادلات ناویر استوکس در محدوده ورودی تا خروجی انجام گرفته است. توزیع فشار، سرعت و تنش های دیواره با استفاده از مدل اغتشاشی توربولانس محاسبه گردیده و شبیه سازی عددی به کمک نرم افزار فلوئنت Fluent و بر اساس روش حجم محدود انجام شده است. با تغییر پارامترهای مختلف نظیر سرعت چرخش، طول پره ها، خم پره ها و ارتفاع پره ها منحنی مشخصه کمپرسور رسم شده است و با منحنی مشخصه کمپرسور موجود، همین شرایط طراحی مقایسه شده است. نتایج، تغییر نسبت فشار کمپرسور را با تغییر هر کدام از این پارامترها نشان می دهد. در نهایت با توجه به شرایط منحنی های مشخصه بهترین شکل پروانه برای ایجاد اختلاف فشار مناسب در دبی طراحی برگزیده شد...
مقاله بررسی افزایش ظرفیت کمپرسور سانتریفوژ با استفاده از شبیه سازی عددی مشتمل بر 8 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام و فرمول ها و روابط ریاضی با فرمت pdf، گردآوری شده است.

جهت دانلود رایگان مقاله بررسی افزایش ظرفیت کمپرسور سانتریفوژ با استفاده از شبیه سازی عددی بر لینک زیر کلیک نمایید:

اگر به فراگیری مباحث مشابه مطلب بالا علاقه‌مند هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند: