آموزش کتیا

آموزش مقدماتی کتابخانه مواد Material Library در نرم افزار CATIA

/catia-material-library

در نرم افزار کتیا امکان نسبت دادن متریال یا جنس به مدل وجود دارد که که در مجموعه آموزشی محیط سه بعدی سازی کتیا (Part Design) به آن پرداختیم.