حجم سازی

معرفی نرم افزار اتودسک اینونتور Autodesk Inventor

/autodesk-inventor-introduce

نرم افزار Inventor یکی از کامل ترین نرم افزارهای طراحی ماشین آلات و مکانیزم های پیچیده می باشد. توانایی این نرم افزار باعث شد که در سال 2006-2007 پرفروش ترین نرم افزار مدلینگ در جهان نام بگیرد.


نحوه تعیین حجم داخل محفظه خالی با نرم افزار Autodesk Inventor

/autodesk-inventor-software

آموزش نحوه تعیین حجم داخل محفظه خالی با نرم افزار اینونتور Autodesk Inventor، مشتمل بر 6 صفحه، تایپ شده، به زبان انگلیسی روان و مفهومی و به همراه تصاویر رنگی نوار ابزارها و دستورات، گردآوری شده است.