حجم سازی کتیا

آموزش مقدماتی طراحی سه بعدی Part Design در نرم افزار CATIA

/catia-part-design-2

محیط Part Design در نرم افزار CATIA جهت ایجاد احجام و مدل های سه بعدی ساده و پیچیده به کار می رود.