زبان تخصصی مکانیک

کتاب زبان تخصصی مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

/manufacturing-language-book

کتاب زبان تخصصی مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، تالیف جمال الدین جلالی پور (انتشارات سمت) از جمله کتاب های معروف زبان تخصصی انگلیسی مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید است که در اکثر دانشگاه ها و دانشکده های فنی ایران تدریس می شود.