سنگ زنی مواد سرامیکی

نانو سنگ زنی مواد سرامیکی با استفاده از روش الید (Elyde Method)

/elyde-method

پيشرفت هاي اخير در مورد سنگ زني راه هايي را براي يك دست كردن سطوح مواد سخت و نرم با فرآيند نانو به وجود آورده است. (دقت و درستي بالا) سنگ زني با چرخ هاي سوپر سمباده ها يك راه خوب براي ايجاد دقت زياد در يكنواختي سطح است.