سیستم یک درجه آزادی

ارتعاشات مکانیکی ویلیام ستو

/william-stu-s-vibration

کتاب ارتعاشات مکانیکی ویلیام ستو، مشتمل بر 251 پرسش و مسئله با پاسخ تشریحی، در 173 صفحه، با ذکر نکات و فرمول های اساسی هر فصل و همچنین تمرین های کاربردی، با فرمت PDF، به زبان فارسی، به ترتیب زیر گردآوری شده است.