طراحی جامدات

ارتعاشات مکانیکی

/mechanical-vibration

جزوه آموزشی درس ارتعاشات مکانیکی (Mechanical Vibration)، جزوه ای مفید و کاربردی از درس ارتعاشات مکانیکی است.