مدلسازی پیشرفته

معرفی نرم افزار اتودسک اینونتور Autodesk Inventor

/autodesk-inventor-introduce

نرم افزار Inventor یکی از کامل ترین نرم افزارهای طراحی ماشین آلات و مکانیزم های پیچیده می باشد. توانایی این نرم افزار باعث شد که در سال 2006-2007 پرفروش ترین نرم افزار مدلینگ در جهان نام بگیرد.