کنترل خطی

کنترلرها و سنسورها در ماشین های کنترل عددی کامپیوتری

/cnc-machine-controller

سنسورها وسایلی هستند که پارامترهای فیزیکی، از جمله دمای اتاق، فشار خون، سرعت باد، بعد و فاصله و غیره را به سیگنال هایی تبدیل می کنند که بصورت الکتریکی قابل اندازه گیری است.