CATIA Imagine Shape

طراحی مفهومی (Concept Design) در محیط Imagine & Shape نرم افزار CATIA

/catia-imagine-shape

محیط Imagine & Shape نرم افزار کتیا، براي افرادي طراحي شده است كه مي خواهند مدل ها را از لحاظ زيبايي شناختي طراحي كنند مانند طراحان صنعتي و افرادي كه طرح هاي مفهومي به وجود مي آورند.