در اين مقاله روشی برای بهينه سازی سرعت پيشروی ابزار برای افزايش نرخ بار برداری در ماشينکاری سطوح بسته 2.5 بعدی ارائه گرديده است. اين روش براساس يافتن حداکثر مقدار ممکن نرخ باربرداری از طريق بهينه سازی سه پارامتر عمق برش، عرض برش، و پيشروی مي باشد به گونه ای که نيروهای ماشينکاری برابر حداکثر مقدار نيروی مجاز شود. از سوی ديگر چون از روش موازی مرز برای يافتن مسيرهای ابزار استفاده شده است عرض برش در گوشه ها و المان های منحنی مسير تغيير مي کند. در روش ارائه شده پس از تعيين مقدار پارامترهای بهينه الگوريتمی ارائه شده است تا در نقاط تغيير عرض برش پيشروی متناسب اعمال گردد. با اين عمل ضمن ثابت نگاه داشتن نرخ بار برداری از اعمال بيش از حد نيرو به ابزار و ماشين ابزار جلوگيری مي شود...

طراحی پروسه ماشینکاری 2/5 محوره و استخراج G کدهای دستگاه فرز در CATIA
طراحی پروسه ماشینکاری و استخراج G کدهای دستگاه فرز در نرم افزار CATIA
طراحی پروسه ماشینکاری و استخراج G کدهای دستگاه تراش در نرم افزار CATIA

مقاله بهينه سازي در ماشينکاري سطوح بسته 2.5 بعدی، در 9 صفحه، با فرمت pdf، به زبان فارسی، همراه با روابط مهم ریاضی و تصویر، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

  • چکیده
  • مقدمه
  • یافتن حداکثر نرخ براده برداری مجاز
  • ثابت نگاه داشتن نرخ براده برداری مجاز
  • اجرای روند بهینه سازی روی یک سطح بسته 2.5 بعدی خاص
  • نتایج
  • مراجع

جهت دانلود رایگان مقاله بهينه سازي در ماشينکاري سطوح بسته 2.5 بعدی بر لینک زیر کلیک نمایید:

اگر به فراگیری مباحث مشابه مطلب بالا علاقه‌مند هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

ماشینهای کنترل عددی کامپیوتری
اندازه گیری روی ماشین ابزارهای CNC با نرم افزار CATIA
ماشینکاری پرههای توربین با ماشین CNC
ماشینکاری سوپر آلیاژها
پانچ CNC
CNC machining Handbook