آموزش ابزار دقيق پيشرفته

Advanced instrumentation

30,000 تومان

محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
تعداد
نوع
 • {{value}}
کمی صبر کنید...

در مجموعه آموزشی ابزار دقيق پيشرفته شما به 4 فایل کاربردی و آموزشی با فرمت powerpoint و pdf، به زبان فارسی، همراه با تصاویر، جداول، روابط مهم و فرمول های کاربردی، دسترسی خواهید داشت...

مجموعه آموزشی ابزار دقيق پيشرفته

مشتمل بر 4 بخش، با فرمت powerpoint و pdf، به زبان فارسی، همراه با تصاویر، جداول، روابط مهم و فرمول های کاربردی، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

 • بخش اول: مجتمع آموزشی پتروشیمی تبریز
 • بخش دوم: تجهیزات اصلی اندازه گیری و کنترل فرآیندهای صنعتی (دانشگاه فردوسی مشهد)
 • بخش سوم: آموزش ابزار دقیق
 • بخش چهارم: جزوه درس ابزار دقیق

در قسمت محتوای آموزش می توانید به مشخصات کلیه بخش ها دسترسی داشته باشید.

ریاضیات مهندسی
کتاب و جزوات
مهندسی برق

مجموعه آموزشی ابزار دقيق پيشرفته مشتمل بر 4 بخش، با فرمت powerpoint و pdf، به زبان فارسی، همراه با تصاویر، جداول، روابط مهم و فرمول های کاربردی، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

بخش اول: مجتمع آموزشی پتروشیمی تبریز

فصل 1: سیستم های ابزار دقیق

 • بلوك دياگرام يک سيستم کنترلی حلقه بسته
 • بلوك دياگرام يک سيستم کنترل فرآيند
 • مروری بر سير تكاملي كنترل پروسس
 • سنسورها و ترانسديوسرها
 • مکانيزم عملکرد سيستم (Flopper Nozzle)
 • بررسی چگونگی عملکرد رله نيوماتيکی (Pneumatic Relay)
 • بررسی مکانيزم عملکرد يک مبدل I/P
 • اجزای تشکيل دهنده يک I/P ساخت شرکت Foxboro
 • بررسی ساختمان يک Proximity Limit Switch
 • Cascade Control Loops
 • Split Range Control Loops
 • Compensated Control Loops
 • Load Cells Sensors

فصل 2: سيستم های کنترل و اندازه گيری فشار

 • تعريف کميت فشار
 • واحدهای اندازه گيری فشار
 • فشار نسبی و مطلق
 • فشار استاتيک و ديناميک
 • فشار ناشي از ارتفاع ستون مايع
 • جدول مربوط به واحدهای اندازه گيری فشار
 • بلوك دياگرام مربوط به يک سيستم کنترل فشار
 • يک لوپ کنترل فشار از ديدگاه رسم در يک نقشه P&ID
 • روش های اندازه گيری کميت فشار
 • ساختمان داخلی يک Pressure Gauge
 • بررسی انواع خطاهای مربوط به يک Pressure Gauge
 • چگونگی عملکرد يک سوئيچ فشار و مفهوم Set & Reset
 • بررسی مدل يک ترانسميتر نيوماتيکی فشار
 • ساختمان داخلي و شرح کار ترانسميتر نيوماتيکی اختلاف فشار
 • بررسي چگونگي عملکرد يک ترانسميتر اختلاف فشار با سنسور Bellows
 • برشي از يک سنسور DP- Cell
 • بررسي نحوه ارتباط دهی يک ترانسميتر و Communicator
 • رگلاتورهای فشار
 • PCV ها چگونه عمل مي کنند؟
 • بررسي ساختمان داخلی يک Safety Valve
 • بررسي عملکرد يک کنترلر ON/OFF

فصل 3: سيستم های سنجش و نشان دهنده دما

 • تعريف کميت دما (Temperature)
 • واحدهای اندازه گيری دما
 • روش های اندازه گيری درجه حرارت
 • اندازه گيری درجه حرارت به صورت غير الکترونيک
 • اندازه گيری دما با استفاده از انبساط حجمی گازها و مايعات (سيستم FTS)
 • اندازه گيری دما با استفاده از انبساط طولی فلزات (Bimetal)
 • اندازه گيری دما با استفاده از نشانگرهای رنگی حرارت
 • اندازه گيری درجه حرارت به صورت الکترونيکی
 • ترموکوپل (Thermocouple)
 • انواع ترموکوپل
 • نمودار مربوط به EMP توليدی توسط انواع مختلف Thermocouple
 • مدارات ترموکوپلی
 • خواص ترموکوپل ها
 • انواع نويزهای موجود در کابل های ترموکوپل
 • RTD - (Resistance Temperature Detector)
 • مقاومت های PTC و NTC
 • مفهوم ضريب حرارتی
 • نحوI انتقال دما توسط سنسور RTD
 • جبران سازی مقاومت سيم های رابط توسط اتصال چهار سيمه
 • بررسی مزايا و معايب RTD و ترموکوپل و مقايسه آنها با يکديگر
 • Temperature sensing IC
 • بررسی يک لوپ کنترل دما و معرفی اجزای تشکيل دهنده آن
 • بررسی مدل يک ترانسميتر نيوماتيکی دما
 • بررسي ساختمان ترانسميترهای نيوماتيکی دما

فصل 4: سيستم های سنجش و نشان دهنده دبی

 • فلوی جرمی (Mass Flow)
 • فلوی حجمی (Volume Flow)
 • Energy of a fluid in motion
 • Turbulent and Laminar flow
 • روش های اندازه گيری Flow   به صورت Square Root
 • روش های اندازه گيری Flow   به صورت Linear
 • اندازه گيري Flow توسط Orifice
 • تئوری برنولي

بخش دوم: تجهیزات اصلی اندازه گیری و کنترل فرآیندهای صنعتی (دانشگاه فردوسی مشهد)

 • تجهیزات اصلی اندازه گیری و كنترل فرآیندهای صنعتی
 • معرفی سیستم های كنترل و ابزار دقیق
 • حس كننده ها و یا مبدل ها
 • اجزاء اندازه گیری و آماده سازی سیگنال
 • وسایل كنترل كننده و عملگرها
 • نشانگر و ثبات، وسایل نشان دهنده و كامپیوتر
 • اجزاء سیستم های كنترل و ابزار دقیق
 • (Sensors and Actuators) سنسورها و عملگرها
 • عملگر ها
 • ترانسدیوسرها
 • مشخصه های ترانسدیوسر
 • مشخصه های استاتیكی
 • تكرار پذیری (Repeatability)
 • Hysteresis هیسترزیس
 • خاصیت خطی بودن (Linearity)
 • مشخصات دینامیكی
 • پاسخ زمانی یك ترانسدیوسر دارای ثابت زمانی و زمان مرده
 • پاسخ فركانسی
 • ترانسدیوسرهای موقعیت
 • The linear inductosyn
 • The nozzle flapper displacement transducer
 • Laser interferometer
 •   Fotonic sensor
 • ترانسدیوسر تغییر مكان بروش القائی
 •   ترانسدیوسر تغییر مكان بروش ظرفیت متغیر (خازنی)
 •   استرین گیج
 •   پتانسیو متر ها
 •   ترانسفورماتور دیفرانسیلی متغیر خطی و دورانی
 •   LVDT
 •    RVDT
 • اینكودرهای نوری
 • اینكودر دیجیتالی خطی
 • سینكرو و ریزالور
 • ترانسدیوسرهای نیرو
 • كشش
 • مدار پل وتستون
 • Load cells   سلول های بار
 • ترانسدیوسرهای حرکت Motion transducers
 • ترانسدیوسرهای سرعت
 • تراسندیوسرهای مایعات Fluid Transducers
 • ترانسدیوسرهای فشار
 • ترانسدیوسرهای جریان Flow transducers
 • ترانسدیوسرهای سطح مایعات

بخش سوم: آموزش ابزار دقیق

فصل 1: مشخصات عمومی تجهیزات اندازه گیري

 • مقدمه
 • معرفی سیستم هاي کنترل و ابزار دقیق
 • کلیاتی در خصوص دستگاه هاي اندازه گیري

فصل 2: کاربرد سنسورها در اتوماسیون

 • مفهوم سنسور
 • انواع سنسور بر حسب کمیت مورد اندازه گیري

فصل 3: شیرهاي کنترلی

 • مقدمه
 • ساختمان شیر کنترل
 • پوزیشنر

فصل 4: اصول طراحی کیفی سیستم هاي کنترلی

 • مقدمه
 • علائم استاندارد
 • حروف شناسایی دستگاه ها و ادوات
 • نقشه ها و مدارك فنی
 • اختصارات و علائم کاربردي

بخش چهارم: جزوه درس ابزار دقیق

 • مقدمه
 • ترانسدیوسر چیست
 • تفاوت سنسور و ترانسدیوسر
 • ترانسمیتر چیست
 • اندازه گیری دما و روش های آن
 • ترموکوپل تیپ K
 • ترموکوپل تیپ J
 • ترموکوپل تیپ E
 • ترموکوپل تیپ T
 • ترموکوپل تیپ N
 • ترموکوپل تیپ B
 • نکات مهم در انتخاب ترموکوپل
 • ترمومتر دیجیتال
 • ترمومتر اینفراد یا غیر تماسی
 • ترمومتر بیمتال
 • ترموزیستنس
 • کالیبراتور دما
 • دماسنج گازی
 • کنترلر دما
 • اندازه گیری رطوبت و روش های آن
 • رطوبت سنج پرتابل یا قابل حمل
 • رطوبت سنج ثابت
 • ترانسمیتر رطوبت
 • کنترلر رطوبت
 • اندازه گیری فشار و روش های آن
 • ترانسمیتر اختلاف فشار
 • فشار سنج دیجیتال
 • فشار سنج آنالوگ
 • ترانسمیتر فشار
 • کنترلر فشار
 • اندازه گیری سطح و روش های آن
 • سطح سنج التراسونیک
 • سطح سنج شناوری
 • سطح سنج پره ای
 • سطح سنج خازنی
 • سطح سنج اختلاف فشاری
 • اندازه گیری وزن و روش های آن
 • ترانسمیتر لودسل
 • کرنش سنج ها
 • لود سل
 • گشتاور سنج

ابزار دقيق پيشرفته

جهت خرید پکیج آموزشی ابزار دقيق پيشرفته به مبلغ فقط 30000 تومان و دانلود آن بر لینک افزودن به سبد خرید در پنجره بالا کلیک نمایید.

!!لطفا قبل از خرید از فرشگاه اینترنتی برتر فایل قیمت محصولات ما را با سایر محصولات مشابه و فروشگاه ها مقایسه نمایید!!

عنوان فایل 1:
مجتمع آموزشی پتروشیمی تبریز
فرمت فایل: PowerPoint
زبان نگارش فایل: فارسی
تعداد اسلاید: 134 اسلاید
عنوان فایل 2:
تجهیزات اصلی اندازه گیری و کنترل فرآیندهای صنعتی (دانشگاه فردوسی مشهد)
فرمت فایل: pdf
زبان نگارش فایل: فارسی
تعداد صفحات: 120 صفحه
عنوان فایل 3:
آموزش ابزار دقیق
فرمت فایل: pdf
زبان نگارش فایل: فارسی
تعداد صفحات: 67 صفحه
عنوان فایل 4:
جزوه درس ابزار دقیق
فرمت فایل: pdf
زبان نگارش فایل: فارسی
تعداد صفحات: 55 صفحه

دیدگاه خود را بنویسید

 • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...