در این مقاله به بررسی یک مدل خاص که بارها و قیود در شرایط استاتیک در محیط APDL به آن اعمال شده است، پرداخته و نحوه انتقال آن توضیح داده میشود. مدل مذکور در شکل زیر به تصویر کشیده شده است:

آموزش کاربردی نرم افزار ANSYS
آنالیز و تحلیل مدلهای مهندسی سازه با ANSYS
مدلسازی، آنالیز سازهای، حرارتی، میدانهای کوپله در نرم افزار ANSYS

مقاله به کارگیری External Model برای استفاده از یک مدل APDL در محیط Ansys Workbench، مشتمل بر 9 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، فرمولها و روابط ریاضی با فرمت pdf، گردآوری شده است.

جهت دانلود رایگان مقاله به کارگیری External Model برای استفاده از یک مدل APDL در محیط Ansys Workbench بر لینک زیر کلیک نمایید:

اگر به فراگیری مباحث مشابه مطلب بالا علاقه‌مند هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

شبیهسازی احتراق موتور دیزل با مدل Eddy Dissipation در نرم افزار ANSYS
شبیهسازی خنککاری برد الکترونیکی با استفاده از نرم افزار ANSYS Fluent
آموزش مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار ANSYS
آموزش جامع نرم افزار Fluent
مدلسازی و شبیهسازی اجزاء محدود با نرم افزار ANSYS Workbench
مجموعه مثالهای آموزشی نرم افزار ANSYS CFX