در محیط AEC Plant و یا به عبارتی محیط Plant Layout نرم افزار کتیا، چيدمان كارخانه سازماندهي مي شود و با بهينه سازي فضا، حداكثر استفاده براي ايجاد خطوط توليد و مونتاژ قرار می گیرد. در واقع در محیط Plant Layout سطح و حجم براي ايجاد كارخانه مديريت مي شود. اين محصول يكي از راه حل هاي ساخت و توليد ديجيتال يكپارچه (Integrated Digital Manufacturing Solutions) شركت Dassault Systemes است. توجه به مديريت فضا در يك كارخانه از اهميت ويژه اي برخوردار است. چنين مكاني شامل انواع ماشين هاي ابزار، روبات ها، سيستم هاي PLC، پرس هاي سنگين، انبار مواد اوليه، قسمت تحويل ابزار و ... مي باشد و همچنين بايد مسيرهاي عبور ماشين آلات هندلينگ كارخانه مثل ليفت تراك و نيروي انساني دقيقا پيش بيني شود و فضاي لازم براي استقرار و كار هر كدام از دستگاه ها در نظر گرفته شود. استخراج گزارش هايي از فضاي طراحي شده كه شامل نام و ابعاد فضا، نام و ابعاد تجهيزات قرارگرفته در اين فضا، مساحت يا درصد فضاي اشغال شده يا آزاد از فضاي كل در اختيار نيز از ديگر توانايي هاي محیط Plant Layout نرم افزار کتیا می باشد...

راهنمای طراحی کارخانه (Plant Layout) و چیدمان ماشین آلات در محیط AEC Plant نرم افزار CATIA، یکی از راهنماهای مرجع، مفید و کاربردی در زمینه طراحی کارخانه و چیدمان ماشین آلات در نرم افزار پیشرفته کتیا می باشد. این راهنما مشتمل بر 4 فصل، 341 صفحه، به زبان انگلیسی خیلی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

 • Enter the Workbench
 • Create a Plant Site
 • Create a Building
 • Create an Equipment Reservation
 • Create a Walkway
 • Set Correct Working Units and Grid
 • Changing the Current Axis
 • Saving Documents
 • Updating Documents

User Tasks

 • Basic Layout Tools
 • Using Areas
 • Using Boundaries
 • Using Item Reservations
 • Using Resources
 • Creating a Path Reservation
 • Using Routables
 • Managing Systems
 • More Layout Tools
 • Tasks for Path Reservations
 • Tasks for Areas
 • Creating and Modifying Connectors
 • Resources

Customizing

 • Customizing Settings
 • Cache Mode
 • Customizing the Dictionary of Types
 • Customizing the Specifications Tree Display
 • Creating a Catalog
 • Resource Properties for Objects

Workbench Description

 • Plant Layout Toolbar
 • General Design Toolbar
 • General Environment Toolbar
 • Product Placement Toolbar

توجه: کاربران نگران زبان انگلیسی کتاب نباشند. حتی کاربرانی که سر انگشتی زبان انگلیسی یاد دارند قادر خواهند بود از این کتاب بهره کافی را ببرند. لازم به ذکر است که آموزش طراحی کارخانه (Plant Layout) و چیدمان ماشین آلات در محیط AEC Plant نرم افزار CATIA دز این کتاب به صورت قدم به قدم (Step to Step) همراه با تصاویر واضح و رنگی می باشد.

جهت دانلود رایگان راهنمای آموزش طراحی کارخانه (Plant Layout) و چیدمان ماشین آلات در محیط AEC Plant نرم افزار CATIA بر لینک زیر کلیک نمایید: