هدف از استفاده از محیط Systems Routing نرم افزار کتیا، ايجاد مسير مي باشد. مسيرهايي كه از آنها براي ايجاد لوله هاي انتقال مايعات، داكت هاي سيستم تهويه، كانال هاي لازم براي عبور كابل هاي برق و كانوايرهاي انتقال تجهيزات استفاده مي شود. مقاطع هر كدام از اين سيستم ها در كاتالوگ هايي وجود دارد تا با اضافه كردن آنها به مسير ايجاد شده، سيستم مورد نظر طراحي شود. با مدل كردن ديجيتالي فضاي داخلي يك كارخانه يا يك كشتي مي توان مسيرها و فضاي لازم براي عبور اين مسيرها را تعيين و آنها را با هدف ايجاد يك چيدمان مطلوب بهينه كرد.

طراح مي تواند مسير هاي مورد نظر را از نقاط دلخواه عبور دهد (مختصات اين نقاط از قبل در يك فايل متني ذخيره شده است و وارد محیط Systems Routing می شود) و با ايجاد انشعابات و اتصالات مورد نياز براي عبور مسير ها از محل مورد نظر و ايجاد اتصالات مناسب براي اتصال لوله و كانال ها به يكديگر چيدمان بهينه را قبل از ايجاد فضاي كارخانه براي پرهيز از هرگونه دوباره كاري و صرف هزينه هاي هنگفت در طراحي مجدد فضاها در محيط مجازي CATIA V5 شبيه سازي و با بررسي طرح ايراداتي مانند برخورد مسيرها را رفع كند. با توجه به اينكه هر كدام از اين سيستم ها توسط شركت هاي مستقل طراحي مي شوند، استفاده از محیط Systems Routing و مجموعه محيط هاي كاري DMU مجموعه اي را براي مديريت فضاي موجود و جلوگيري از برخوردها به وجود مي آورد؛ يعني هر نقطه از فضا را تنها به يك موضوع اختصاص داد...

راهنمای ایجاد مسیر کابل های برق و انتقال تجهیزات در محیط Systems Routing نرم افزار CATIA، یکی از راهنماهای مرجع و کاربردی در زمینه آموزش ایجاد مسیر عبور كابل هاي برق و كانوايرهاي انتقال تجهيزات، لوله هاي انتقال مايعات، داكت هاي سيستم تهويه در نرم افزار کتیا می باشد. این راهنما (help) مشتمل بر 63 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

 • Entering the Systems Routing Workbench
 • Creating a Conveyor System
 • Creating a Network
 • Routing a Run
 • Placing Parts on a Run

Basic Tasks

 • General Layout Tools
 • Creating a Distribution
 • System
 • Creating a Logical Line
 • Routing Runs
 • Modifying Runs
 • Placing Parts
 • Advanced Tasks
 • Advanced Layout Tools

Customizing

 • Customizing the Dictionary of Types
 • Creating a Catalog
 • Workbench Description
 • Systems Routing Tool Bar
 • General Design Tool Bar
 • General Environment Tool Bar
 • Glossary

جهت دانلود رایگان راهنمای ایجاد مسیر کابل های برق و انتقال تجهیزات در محیط Systems Routing نرم افزار CATIA بر لینک زیر کلیک نمایید: