طراحی مخازن تحت فشار افقی و عمودی

Design of horizontal and vertical pressure vessels

30,000 تومان

محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
تعداد
نوع
 • {{value}}
کمی صبر کنید...

مخزن تحت فشار (pressure vessels) عبارت است محفظه ای بسته که جهت نگهداری سیال در فشاری متفاوت از فشار محیط (اتمسفر)، طراحی شده است. اختلاف فشار یک پارامتر خطرناک است و بر اثر تغییرات این پارامتر در مخازن تحت فشار، امکان انفجار و تخریب آن وجود دارد. در نتیجه، طراحی، ساخت و بهره برداری از این مخازن، توسط سازمان های مهندسی تحت نظارت قانونی قرار می گیرد. تعریف مخازن تحت فشار از کشوری به کشور دیگر متفاوت است اما پارامتر ثابت در این تعریف، حداکثر فشار و درجه حرارت مناسب مخزن می باشد...

مخزن تحت فشار (pressure vessels) عبارت است محفظه ای بسته که جهت نگهداری سیال در فشاری متفاوت از فشار محیط (اتمسفر)، طراحی شده است. اختلاف فشار یک پارامتر خطرناک است و بر اثر تغییرات این پارامتر در مخازن تحت فشار، امکان انفجار و تخریب آن وجود دارد. در نتیجه، طراحی، ساخت و بهره برداری از این مخازن، توسط سازمان های مهندسی تحت نظارت قانونی قرار می گیرد. تعریف مخازن تحت فشار از کشوری به کشور دیگر متفاوت است اما پارامتر ثابت در این تعریف، حداکثر فشار و درجه حرارت مناسب مخزن می باشد.

مخازن تحت فشار از دیدگاه های مختلف به شکل زیر تقسیم بندی می شوند:

 • چیدمان: افقی یا عمودی
 • نوع سیال نگهداری شونده: گاز یا مایع
 • ضخامت جداره: جداره نازک یا جداره ضخیم
 • هندسه مخزن: کروی، استوانه ای و یا مخروطی

این مخازن در صنعت به عنوان نگه دارنده هوای فشرده، منبع ذخیره آب، بویلر ها، ذخیره انواع گازها، اتاقک تحت فشار، برج های تقطیر، مخازن راکتور هسته ای، مخازن هوای فضا پیماها، مخازن هوای زیر دریایی، پنوماتیک مخزن، مخزن هیدرولیک تحت فشار، مخازن ذخیره سازی برای گازهای مایع مانند آمونیاک، کلر، پروپان، بوتان و  LPG و... مورد استفاده قرار می گیرند. در مصارف غیر صنعتی به عنوان تانک  های ذخیره آب گرم خانگی، کپسول های اکسیژن و ... استفاده می شوند. بیشترین  کاربرد مخازن تحت فشار در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می باشد.

کدها و استاندارد های طراحی مخازن تحت فشار:

 • ASME I - Construction of  Power Boilers
 • ASME II - Materials
 • ASME III - Construction of  Nuclear Facility Components
 • ASME IV - Construction of  Heating Boilers
 • ASME VIII-1 / VIII-2 - Construction of  Pressure Vessels
 • ISO 11439

در ساخت مخازن تحت فشار معمولا از کدها و استانداردهای ذکر شده استفاده می شود. اما باید ذکر کرد که هندبوک های مخازن تحت فشار نیز کاربرد فراوانی را برای طراحی این نوع از مخازن دارد. مخازن تحت فشار ممکن است از لحاظ تئوری در هر شکلی وجود داشته باشند، اما در کل مخازن کروی، استوانه ای و مخروطی بیشترین استفاده را دارند.

نیروگاه و توربین ها
پمپ ها و کمپرسورها
مخازن تحت فشار

پروژه طراحی مخازن تحت فشار افقی و عمودی مشتمل بر 4 بخش، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، فرمول ها و روابط مهم و کاربردی، با فرمت pdf به ترتیب زیر گردآوری شده است:

بخش اول: پروژه طراحی مخزن تحت فشار افقی

در فصل اول این پروژه ابعاد بهینه و سپس ضخامت محاسبه خواهند شد. در فصل دوم نازل ها و اتصالات بررسی شده است. در فصل بعد اثرات باد و زلزله بررسی شده است. در فصل چهارم طراحی پایه مخزن گنجانده شده است. فصل پنجم نیز به بررسی حمل و نقل و طراحی Lug اختصاص دارد. خلاصه اي از ابعاد مهم بدست آمده نیز در فصل ششم ارائه خواهند شد. این پروژه مشتمل بر 6 فصل، 61 صفحه، به زبان فارسی به ترتیب زیر گردآوری شده است:

فصل 1: محاسبه ضخامت ها

 • چکیده
 • صورت مسئله
 • محاسبه ابعاد بهینه مخزن
 • محاسبه فشار طراحی
 • محاسبه ضخامت مورد نیاز

فصل 2: طراحی نازل ها و اتصالات آن ها

 • نازل 6 اینچی
 • نازل 8 اینچی
 • نازل 16 اینچی
 • انتخاب فلنج ها
 • بررسی نیروهاي لوله کشی
 • طراحی فلنج کور براي نازل آدم رو

فصل 3: محاسبه بارهاي ناشی از باد و زلزله

 • محاسبه وزن مخزن
 • محاسبه بارهاي ناشی از باد بر اساس استاندارد ACSE 795
 • محاسبه بارهاي ناشی از زلزله UBC - 97

فصل 4: طراحی پایه مخزن

 • انتخاب Saddle
 • محاسبه بارهاي وارد به مخزن
 • محاسبه تنش هاي وارد شده به مخزن و بررسی استحکام آن

فصل 5: حمل و نقل و جابه جایی مخزن

 • طراحی Lifting Lug
 • بررسی بارهاي محلی
 • بررسی استحکام اتصال رینگ به مخزن

فصل 6: خلاصه نتایج

بخش دوم: پروژه طراحی مخزن تحت فشار عمودی

در فصل اول این پروژه ضخامت هاي پوسته، کلگی ها و Skirt محاسبه خواهند شد. اثرات باد و زلزله نیز در این بخش بررسی خواهد شد. در فصل دوم پایه مخزن که شامل Skirt و ورق پایه است، طراحی خواهد شد. در فصل سوم به بررسی نازل ها پرداخته خواهد شد. فصل چهارم نیز به بررسی حمل و نقل و نصب مخزن اختصاص یافته است. خلاصه مشخصات مهم برج نیز در فصل پنجم ارائه خواهد شد. این پروژه مشتمل بر 5 فصل، 77 صفحه، به زبان فارسی به ترتیب زیر گردآوری شده است:

فصل 1: محاسبه ضخامت ها

 • چکیده
 • صورت مسئله
 • محاسبه فشار طراحی
 • محاسبه ضخامت مورد نیاز
 • محاسبه بارهاي ناشی از باد بر اساس استاندارد ACSE 795
 • محاسبات طراحی با توجه به بارهاي ناشی از زلزله
 • بررسی کفایت ضخامت در برابر فشار داخلی و بارهاي ناشی از زلزله

فصل 2: طراحی پایه مخزن

 • طراحی Skirt
 • طراحی ورق پایه

فصل 3: طراحی نازل ها و اتصالات مربوط به آنها

 • نازل 4 اینچی
 • نازل 8 اینچی
 • نازل 20 اینچی
 • انتخاب فلنج ها
 • نیروهاي لوله کشی
 • انتخاب Davit فلنج آدم رو 20 اینچی

فصل 4: حمل و نقل مخزن و نصب آن

 • بررسی استحکام مخزن در حمل و نقل
 • بررسی استحکام مخزن در زمان بلند کردن مخزن از روي زمین
 • بارهاي محلی در پوسته

فصل 5: خلاصه ي نتایج

بخش سوم: مقالات کاربردی در زمینه مخازن تحت فشار

 • مقاله 1: تحلیل آزمایشگاهی رفتار موج فشاری در شرایط فشار مخزن در نمونه های ماسه سنگی مخزنی در جنوب باختر استرالیا
 • مقاله 2: تحلیلی بر استانداردهای ایمنی، تولید و الزامات حین استفاده از مخازن فشار بالا در خودروهای گازسوز
 • مقاله 3: تحليل و آناليز مخزن CNG كامپوزيتي با آستر غير فلزي تحت ضربه با سرعت پائين
 • مقاله 4: رفتار ديناميکي مخازن ذخيره سازي مايعات با بهينه سازي ابعادي المان ها
 • مقاله 5: طراحي بهينه چند مرحله اي مخازن تحت فشار مركب
 • مقاله 6: طراحي بهينه مخازن جدار نازك با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
 • مقاله 7: هیدرو تست مخازن تحت فشار
 • مقاله 8: بررسي تحليلي و عددي تأثير مقاوم سازي مخازن CNG نوع دو به کمک فرآيند سيم پيچي
 • مقاله 9: مروري بر بازرسي مخازن تحت فشار
 • مقاله 10: تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تقاطع تونل هاي آب بر با مخازن ضربه گير سد گتوند عليا
 • مقاله 11: تحليل شروع سيلان در مخازن کروی جداره ضخيم FG تحت بارگذاری همزمان فشاری و گرادیان دمایي
 • مقاله 12: بررسی تحلیلی و کاربردي مواد کامپوزیت و نحوه به کارگیري آنها در مخازن تحت فشار
 • مقاله 13: طراحی و آناليز يک سازه جديد برای بهبود ضربه پذيری مخازن گاز طبيعی فشرده (CNG)
 • مقاله 14: تحليل مخازن استوانه اي ساخته شده از مواد هدفمند (FGMs) تحت بارهاي مكانيكي و حرارتي
 • مقاله 15: بررسی رفتار الاستيک پلاستيک مخازن کروی از جنس مواد تابع مند تحت بارگذاری فشار داخلی و اختلاف دما
 • مقاله 16: روش تحليلي جديد جهت تعيين رابطه عملكرد جرياني (IPR) در مخازن شكاف دار طبيعي بوسيله چاه آزمايي
 • مقاله 17: نكاتي در طرح لرزه اي و مقاوم سازي مخازن ذخيره سيالات
 • مقاله 18: طراحی و چیدمان محوطه مخازن ذخیره (Tank Farm)
 • مقاله 19: بازرسی فنی از مخازن هوای فشرده در معادن
 • مقاله 20: خزش و شکست در مخازن تحت فشار

بخش چهارم: جزوات آموزشی مخازن تحت فشار

 • جزوه 1: مخزن های جدار نازک
 • جزوه 2: روش محاسبه حجم مخازن تحت فشار
 • جزوه 3: مراحل ساخت و نصب مخزن تحت فشار
 • جزوه 4: ایمنی در مخازن تحت فشار
 • جزوه 5: اصول ساخت مخازن تحت فشار
 • جزوه 6: خلاصه ساخت مخازن تحت فشار
 • جزوه 7: ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار

طراحی مخازن تحت فشار افقی و عمودی به همراه مقالات و جزوات کاربردی

جهت خرید پروژه طراحی مخازن تحت فشار افقی و عمودی به مبلغ فقط 30000 تومان و دانلود آن بر لینک افزودن به سبد خرید در پنجره بالا کلیک نمایید.

!!لطفا قبل از خرید از فرشگاه اینترنتی برتر فایل قیمت محصولات ما را با سایر محصولات مشابه و فروشگاه ها مقایسه نمایید!!

عنوان پروژه 1:
طراحی مخزن تحت فشار افقی
فرمت فایل: pdf
زبان نگارش فایل: فارسی
تعداد صفحات: 61 صفحه
عنوان پروژه 2:
طراحی مخزن تحت فشار عمودی
فرمت فایل: pdf
زبان نگارش فایل: فارسی
تعداد صفحات: 77 صفحه
عنوان جزوه 1:
مخزن های جدار نازک
فرمت فایل: pdf
زبان نگارش فایل: فارسی
تعداد صفحات: 11 صفحه
عنوان جزوه 2:
روش محاسبه حجم مخازن تحت فشار
فرمت فایل: pdf
زبان نگارش فایل: فارسی
تعداد صفحات: 8 صفحه
عنوان جزوه 3:
مراحل ساخت و نصب مخزن تحت فشار
فرمت فایل: pdf
زبان نگارش فایل: فارسی
تعداد صفحات: 18 صفحه
عنوان جزوه 4:
ایمنی در مخازن تحت فشار
فرمت فایل: pdf
زبان نگارش فایل: فارسی
تعداد صفحات: 5 صفحه
عنوان جزوه 5:
اصول ساخت مخازن تحت فشار
فرمت فایل: pdf
زبان نگارش فایل: فارسی
تعداد صفحات: 18 صفحه
عنوان جزوه 6:
خلاصه ساخت مخازن تحت فشار
فرمت فایل: pdf
زبان نگارش فایل: فارسی
تعداد صفحات: 20 صفحه
عنوان جزوه 7:
ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار 75
فرمت فایل: pdf
زبان نگارش فایل: فارسی
تعداد صفحات: 75 صفحه
عناوین مقالات کاربردی:
مقاله 1: تحلیل آزمایشگاهی رفتار موج فشاری در شرایط فشار مخزن در نمونه های ماسه سنگی مخزنی در جنوب باختر استرالیا
مقاله 2: تحلیلی بر استانداردهای ایمنی، تولید و الزامات حین استفاده از مخازن فشار بالا در خودروهای گازسوز
مقاله 3: تحليل و آناليز مخزن CNG كامپوزيتي با آستر غير فلزي تحت ضربه با سرعت پائين
مقاله 4: رفتار ديناميکي مخازن ذخيره سازي مايعات با بهينه سازي ابعادي المان ها
مقاله 5: طراحي بهينه چند مرحله اي مخازن تحت فشار مركب
مقاله 6: طراحي بهينه مخازن جدار نازك با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
مقاله 7: هیدرو تست مخازن تحت فشار
مقاله 8: بررسي تحليلي و عددي تأثير مقاوم سازي مخازن CNG نوع دو به کمک فرآيند سيم پيچي
مقاله 9: مروري بر بازرسي مخازن تحت فشار
مقاله 10: تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تقاطع تونل هاي آب بر با مخازن ضربه گير سد گتوند عليا
مقاله 11: تحليل شروع سيلان در مخازن کروی جداره ضخيم FG تحت بارگذاری همزمان فشاری و گرادیان دمایي
مقاله 12: بررسی تحلیلی و کاربردي مواد کامپوزیت و نحوه به کارگیري آنها در مخازن تحت فشار
مقاله 13: طراحی و آناليز يک سازه جديد برای بهبود ضربه پذيری مخازن گاز طبيعی فشرده (CNG)
مقاله 14: تحليل مخازن استوانه اي ساخته شده از مواد هدفمند (FGMs) تحت بارهاي مكانيكي و حرارتي
مقاله 15: بررسی رفتار الاستيک پلاستيک مخازن کروی از جنس مواد تابع مند تحت بارگذاری فشار داخلی و اختلاف دما
مقاله 16: روش تحليلي جديد جهت تعيين رابطه عملكرد جرياني (IPR) در مخازن شكاف دار طبيعي بوسيله چاه آزمايي
مقاله 17: نكاتي در طرح لرزه اي و مقاوم سازي مخازن ذخيره سيالات
مقاله 18: طراحی و چیدمان محوطه مخازن ذخیره (Tank Farm)
مقاله 19: بازرسی فنی از مخازن هوای فشرده در معادن
مقاله 20: خزش و شکست در مخازن تحت فشار

دیدگاه خود را بنویسید

 • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...