مبانی دینامیک خودرو

fundamental of vehicle dynamics

از {{model.count}}
8,000 تومان

محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
تعداد
نوع
 • {{value}}
کمی صبر کنید...

دانش دینامیک خودرو از جمله دانش های بسیار با اهمیت در زمینه خودرو می باشد. این دانش مرتبط با کارکرد کلی خودرو و حرکت شناسی آن است. این علم به خودرو به عنوان یک سیستم پویا و در حال حرکت می نگرد و تلاش در آنالیز رفتار حرکتی و واکنش آن به راننده دارد. دینامیک خودرو برای مهندسین خودرو توانایی همانندسازی خودرو و زیر سیستم های آن و نیز بررسی اثر پارامترهای گوناگون خودرو بر کارکرد کلی آن است...

کتاب مبانی دینامیک خودرو، مشتمل بر 10 فصل، 483 صفحه، به زبان فارسی، همراه با تصاویر، فرمول ها و جداول مهم، با فرمت pdf، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

 • فصل 1: سرآغاز
 • فصل 2: کارکرد شتاب گيری
 • فصل 3: کارکرد ترمز گيری
 • فصل 4: بارهای جاده
 • فصل 5: سواری
 • فصل 6: فرمان پذيری
 • فصل 7: سيستم تعليق
 • فصل 8: سيستم فرمان
 • فصل 9: باژگونش
 • فصل 10: تاير
 • پيوست ١: واژه شناسيديناميك خودرو
 • پيوست 2: چارچوب مختصات خودرو
 • پيوست 3: دسته بندی سيستم های تعليق
 • پيوست 4: واژه شناسی پارسی

سیستم محرکه خودرو

سیستم‌ تعلیق، ترمز و فرمان

سازه و بدنه خودرو

جهت خریدکتاب مبانی دینامیک خودرو، به مبلغ استثنایی فقط 8000 تومان و دانلود آن بر لینک زیر کلیک نمایید:

مبانی دینامیک خودرو

اگر به فراگیری مباحث مشابه مطلب بالا علاقه‌مند هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

سیستم انتقال قدرت

سیستم برق خودرو

روش طراحی انواع کمک فنرها

طراحی و انتخاب کلاچ ها و ترمزها

معرفی و بررسی انواع سیستم های ترمز خودرو

بررسی و آشنایی با انواع فنربندی و سیستم تعلیق خودرو

بررسی اجزاء ماشین و سیستم های انتقال قدرت

طراحی سیستم های انتقال


!!لطفا قبل از خرید از فرشگاه اینترنتی برتر فایل قیمت محصولات ما را با سایر محصولات مشابه و فروشگاه ها مقایسه نمایید!!

محتوای کتاب
کتاب مبانی دینامیک خودرو، مشتمل بر 10 فصل، 483 صفحه، به زبان فارسی، همراه با تصاویر، فرمول ها و جداول مهم، با فرمت pdf، به ترتیب زیر گردآوری شده است:
فصل 1: سرآغاز
* روزگار پيدايش خودروهاي موتوري
* سرآغازي بر ديناميك خودرو
* برآوردهاي پايه در همانندسازي
* جرم هاي توده اي
* چارچوب خودرو
* متغيرهاي حركت
* چارچوب جاده
* زواياي اولر
* نيروها
* قانون دوم نيوتن
* بارهاي ديناميكي محور چرخ ها
* بارهاي استاتيكي در جاده صاف
* شتاب گيري در سرعت هاي كم
* بارهاي استاتيكي در جاده شيب دار
* مسايل نمونه
* محاسبات نمونه
* مراجع
فصل 2: کارکرد شتاب گيری
* پيش گفتار
* بازدارندگي توان در شتاب گيري
* موتورها
* زنجيره توان
* جعبه دنده هاي خودكار
* مسايل نمونه
* بازدارندگي نيروي رانشي در شتاب گيري
* جابجايي كناري وزن به سبب گشتاور رانشي
* حد كشندگي
* مسايل نمونه
* نكات
* مراجع
فصل 3: کارکرد ترمز گيری
* معادلات پايه
* كندش ثابت
* كندش به همراه مقاومت باد
* انرژي توان
* نيروهاي ترمزي
* مقاومت غلتشي تاير
* نيروي پساي آيروديناميكي
* مقاومت خط رانش
* شيب جاده
* ترمزها
* فاكتور ترمزي
* اصطكاك تاير و جاده
* سرعت
* فشار باد
* بار عمودي تاير
* مسايل نمونه
* قوانين و ملزومات ملي براي كاركرد ترمز
* هماهنگي ترمز
* سيستم هاي ترمز پاد قفل شونده
* بازدهي ترمز
* قفل شدگي چرخ پشت
* بهره نيروي پدال
* مسايل نمونه
* نكات
* مراجع
فصل 4: بارهای جاده
* آيروديناميك
* مكانيك جريان هوا حول خودرو
* توزيع فشار روي خودرو
* نيروهاي آيروديناميكي
* مولفه نيروي پسا
* ياري گرهاي آيروديناميكي
* بال سپر جلو
* بال هاي صندوق پشت
* بادگيرها
* رفتار پنجره و ستون ها
* بهينه سازي
* نيروهاي پسا
* چگالي هوا
* ضريب نيروي پسا
* نيروهاي كناري
* نيروي برا
* گشتاور ناوشي
* گشتاور چرخشي
* گشتاور غلتشي
* حساسيت باد كناري
* مقاومت غلتشي تاير
* عوامل موثر بر مقاومت غلتشي تاير
* دماي تاير
* بار يا فشار تايرها
* سرعت
* مواد و طراحي تاير
* لغزش تاير
* ضرايب نمونه
* برآيند بارهاي جاده
* آثار مصرف اقتصادي سوخت
* مسايل نمونه
* مراجع
فصل 5: سواری
* پيش گفتار
* سرچشمه هاي لرزش
* زبري و ناهمواري جاده
* مجموعه چرخ و تاير
* نيروي شعاعي
* نيروي رانش
* نيروي كناري
* برانگيزش خط رانش
* نابالانسي جرم
* لنگرهاي ثانويه
* موتور، جعبه دنده
* ويژگي هاي پاسخ خودرو
* جداسازي سيستم تعليق
* مسايل نمونه
* سختي سيستم تعليق
* ميرايي سيستم تعليق
* كنترل پويا
* تشديدهاي پرش چرخ
* ويژگي هاي ناخطي سيستم تعليق
* حركات صلب جهش و ناوش
* بسامدهاي حركات جهش و ناوش
* حالت هاي ويژه
* مسايل نمونه
* ارزيابي سواري
* تلرانس ارتعاشات صندلي
* شكل هاي ديگر ارتعاشات
* برآورد و ارزيابي
* مراجع
فصل 6: فرمان پذيری
* پيش گفتار
* چرخش در سرعت پايين
* چرخش در سرعت هاي بالا
* نيروهاي كناري تاير
* معادلات چرخش
* شيب كم فرماني
* تغييرات زاويه فرمان
* سرعت مشخصه
* سرعت بحراني
* بهره شتاب كناري
* بهره سرعت چرخشي
* زاويه لغزش كناري
* كران استاتيكي
* تاثيرات سيستم تعليق بر فرمان پذيري
* توزيع گشتاور غلت
* تغيير كمبر
* غلت فرمان
* نيروي كناري ناشي از نرمي فرمان
* گشتاور برگردان
* تاثير نيروهاي رانشي بر چرخش
* برآورد تاثيرات كم فرماني
* اندازه گيري تجربي شيب كم فرماني
* روش شعاع ثابت
* روش سرعت ثابت
* مسايل نمونه
* مراجع
فصل 7: سيستم تعليق
* پيش گفتار
* سيستم هاي تعليق يكپارچه
* سيستم تعليق هاچكيس
* سيستم تعليق چهار ميله اي
* سيستم تعليق دوديون
* سيستم هاي تعليق جداگانه
* سيستم تعليق بازوهاي پيرو
* سيستم تعليق دو جناغي جلو
* ستون مك فرسون
* سيستم تعليق چند ميله اي
* سيستم تعليق پشت بازوي پيرو
* سيستم تعليق بازوهاي نيمه پيرو
* سيستم تعليق محور آونگي
* هندسه تعليق پادچمباتمه و پادناوش
* بررسي بازوي پيرو معادل
* محور يكپارچه محرك پشت
* محور جداگانه محرك پشت
* محور يكپارچه محرك جلو
* محور جداگانه محرك جلو
* چهار چرخ رانش
* هندسه پادشيرجه تعليق
* مسايل نمونه
* بررسي مركز غلت
* مراكز غلت محورهاي يكپارچه
* سيستم تعليق چهار ميله اي پشت
* سيستم تعليق سه ميله اي پشت
* سيستم تعليق چهار ميله اي با بازوهاي همسو
* سيستم تعليق هاچكيس
* مراكز غلت تعليق هاي جداگانه
* هندسه مثبت بازوي آونگي
* هندسه منفي بازوي آونگي
* ميله بندي همسوي افقي
* ميله بندي همسوي كج
* ستون مك فرسون
* محور آونگي
* سيستم هاي تعليق پويا
* دسته بندي تعليق
* وظايف
* كاركرد
* مراجع
فصل 8: سيستم فرمان
* پيش گفتار
* بندواره فرمان
* خطاي هندسي فرمان
* تغييرات زاويه تو
* غلت فرمان
* هندسه چرخ هاي جلو
* نيروها و گشتاورهاي سيستم فرمان
* نيروي عمودي
* نيروي كناري
* نيروي رانشي
* گشتاور برگردان
* مقاومت غلتشي و گشتاور بيش گردش
* همانندسازي سيستم فرمان
* نمونه هايي از اثرات سيستم فرمان
* نسبت فرمان
* كم فرماني
* پايداري ترمزي
* اثرات جلو رانشي
* گشتاور خط رانش حول محور فرمان
* اثرات نيروهاي كششي بر سختي كناري تاير
* اثرات نيروي رانشي برگشتاور برگردان
* جابجايي طولي بار
* برآورد اثرات كم فرماني رانش محور جلو
* چهار چرخ فرمان پذير
* چرخش در سرعت هاي پايين
* چرخش در سرعت هاي بالا
* مراجع
فصل 9: باژگونش
* پيش گفتار
* باژگونش نيمه ايستاي خودرو صلب
* باژ گونش نيمه ايستاي خودرو معلق
* باژگونش گذرا
* مدل ساده غلت
* مدل هاي چرخشي و غلتشي
* برخورد كناري
* پيش آمدهاي رانندگي
* مراجع
فصل 10: تاير
* پيش گفتار
* ساختار تاير
* ابعاد، اندازه و نرخ بارگذاري
* واژه شناسي و چارچوب مختصات
* مكانيك نيروهاي توليد شده
* ويژگي هاي رانشي
* بار عمودي
* فشار باد تاير
* اصطكاك سطح
* سرعت
* ارتباط با كاركرد خودرو
* ويژگي هاي چرخشي
* زاويه لغزش
* نوع تاير
* بار
* فشار باد
* اندازه و پهنا
* طرح آج
* عوامل ديگر
* ارتباط با كاركرد خودرو
* نيروي كمبر
* نوع تاير
* بار
* فشار باد
* طرح آج
* عوامل ديگر
* ارتباط با كارايي خودرو
* گشتاور برگردان
* زاويه لغزش
* انحناي مسير
* ارتباط با كارايي خودرو
* ترمزگيري و چرخش
* دايره اصطكاك
* متغيرها
* ارتباط با كارايي خودرو
* مخروط گوني و سودهي لايه اي
* ارتباط با كاركرد خودرو
* نيروهاي دوام
* لرزش هاي تاير
* مراجع
پيوست ١: واژه شناسي ديناميك خودرو
* مفاهيم، واژه ها و نمادهاي كيفي مربوط به لرزش هاي مكانيكي
* مفاهيم، واژه ها و نمادهاي کمی مربوط به لرزش هاي مكانيكي
* سيستم هاي ارتعاشي
* زيربخش ها و ويژگي هاي سيستم هاي تعليق
* ارتعاشات سيستم هاي تعليق خودرو
* هندسه سيستم تعليق
* تاير و رينگ
* سينماتيك (واژه شناسي نيرو و گشتاور)
* ديناميك سمتي
* واژه شناسي آيروديناميك
* مراجع
پيوست 2: چارچوب مختصات خودرو
* چارچوب مختصات ديناميكي خودرو
* قرارداد چارچوب مختصات خودرو
* چارچوب مختصات اجرام معلق و نامعلق خودرو
* مراجع
پيوست 3: دسته بندی سيستم های تعليق
* پيش گفتار
* دسته بندي سيستم هاي تعليق
* مراجع
پيوست 4: واژه شناسی پارسی
واژه شناسی پارسی