انطباقات

درج توضیحات، علائم و تلرانس های قطعه در محیط 3D Functional Tolerancing & Annotations نرم افزار CATIA

/catia-3d-functional-tolerancing

در محیط 3D Functional Tolerancing & Annotations نرم افزار کتیا، توضيحات و تلرانس هاي قطعه اعم از ابعاد، تلرانس هاي هندسي، تلرانس هاي ابعادي، علائم جوش و صافي سطوح را بر روي مدل سه بعدي قرار مي گيرد...