در محیط 3D Functional Tolerancing & Annotations نرم افزار کتیا، توضيحات و تلرانس هاي قطعه اعم از ابعاد، تلرانس هاي هندسي، تلرانس هاي ابعادي، علائم جوش و صافي سطوح را بر روي مدل سه بعدي قرار مي گيرد...

آموزش تلرانس‌گذاری ابعادی و هندسی
مجموعه آموزش‌های محیط Assembly Design نرم افزار CATIA
مجموعه آموزش‌های محیط Part Design نرم افزار CATIA

راهنمای درج توضیحات، علائم و تلرانس های قطعه در محیط 3D Functional Tolerancing & Annotations نرم افزار CATIA، یکی از راهنماهای مرجع، مفید و کاربردی در زمینه نحوه درج و قرار دادن توضیحات، علائم جوش و صافی سطح و همچنین تلرانس های ابعادی و هندسی بر روی قطعه طراحی شده در نرم افزار پیشرفته کتیا می باشد. این راهنما (help) مشتمل بر 532 صفحه، به زبان انگلیسی خیلی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، توسط شرکت Dassault Systems به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

 • Entering the 3D Functional Tolerancing & Annotation Workbench
 • Choosing the Standard
 • Creating Annotation Texts
 • Creating a Simple Datum
 • Creating Datum Targets
 • Creating a Geometrical Tolerance
 • Filtering Annotations
 • Disabling 3D Annotations
 • Accessing the Set Properties

User Tasks

 • Choosing a Standard
 • Using the Tolerancing Advisor
 • Introducing the Tolerancing Advisor
 • Dimensioning and Tolerancing Threads
 • Tolerancing Body in WhiteCreating a Datum and Datum Targets
 • Creating Dimensions and Associated Datums
 • Creating a Datum Reference Frame
 • Tolerancing Body in White Holes
 • Tolerancing Body in White Surface
 • Creating Annotations
 • Creating Texts
 • Creating Flag Notes
 • Adding an Attribute Link
 • Creating Datums
 • Creating Datum Targets
 • Creating Geometrical Tolerances
 • Creating Roughness Symbols
 • Creating Isolated Annotations
 • Creating Dimensions
 • Setting Dimension Representations
 • Creating Angular Dimensions
 • Creating Basic Dimensions
 • Creating Coordinate Dimensions
 • Creating Stacked Dimensions
 • Creating Cumulated Dimensions
 • Creating Curvilinear Dimensions
 • Generating Dimensions
 • Instantiating a Note Object Attribute
 • Creating a Partial Surface
 • Creating a Deviation
 • Creating a Correlated Deviation
 • Creating a Distance Between Two Points
 • Managing Annotations
 • Selecting Annotation/Annotation Plane
 • Displaying Annotation in the Normal View
 • Moving Annotations
 • Transferring Existing Annotations
 • Transferring Annotations During Creation
 • Grouping Annotations During Creation
 • Grouping Annotations Automatically
 • Grouping and Ordering Annotations
 • Making the Position of a Text Associative
 • Making the Orientation of a Text Associative
 • Mirroring Annotations
 • Clipping Annotations Plane
 • Marking Non-semantic Annotations
 • Setting Annotation Parallel to the Screen
 • Replacing a Datum Reference Frame
 • Using a 3D Grid
 • Managing Annotation Leaders
 • Adding Leaders and Using Breakpoints
 • Editing the Shape of an End Manipulator
 • Moving the End Manipulator of a LeaderAdding the All Around Symbol
 • Setting Perpendicular a Leader
 • Adding an Interruption Leader
 • Managing Graphical Properties
 • Setting Basic Graphical Properties
 • Setting Advanced Graphical Properties
 • Setting Graphical Properties as Default
 • Copying Graphical Properties
 • Managing Annotations Display
 • Disabling/Enabling Annotations
 • Filtering Annotations
 • Creating a Tolerancing Capture
 • Displaying a Tolerancing Capture
 • Creating a Camera
 • Managing Tolerancing Capture Options
 • Using the Capture Management
 • View/Annotation Planes
 • Using a View/Annotation Plane
 • Creating a Projection View/Annotation Plane
 • Creating a Section View/Annotation Plane
 • Creating a Section Cut View/Annotation Plan
 • Creating an Aligned Section View/Section Cut
 • Creating an Offset Section View/Section Cut
 • Activating a View/Annotation Plane
 • Editing View/Annotation Plane Properties
 • Managing View/Annotation Plane Associativity
 • Migrating Version 4 Data
 • Creating Note Object Attributes
 • Note Object Attribute From a Text
 • Note Object Attribute From a Ditto
 • Storing a Note Object Attribute into a Catalog
 • Managing Annotation Connections
 • Using the Scope Range
 • Adding Geometry
 • Adding Components
 • Re-specifying Geometry Canonicity
 • Reporting Annotations
 • Generating a Check Report
 • Customizing the Reporting
 • Annotation Associativity
 • Querying 3D Annotations
 • Creating an Automatic Default Annotation
 • Managing Power Copies
 • Creating Power Copies
 • Instantiating Power Copies
 • Saving Power Copies into a Catalog
 • Providing Constructed Geometry for 3D Annotations
 • Creating an Automatic Constructed Geometry
 • Managing Constructed Geometry

Interoperability

 • Optimal CATIA PLM Usability for Functional Tolerancing & Annotation
 • Technological Package for Functional Tolerancing & Annotation

Workbench Description

 • Menu Bar
 • Insert Views/Annotation Planes Menu
 • Insert -> Annotations Menu
 • Insert -> Advanced Replication Tools Menu
 • Annotations Toolbar
 • Dimension Properties Toolbar
 • Reporting Toolbar
 • Style Toolbar
 • Text Properties Toolbar
 • Position and Orientation Toolbar
 • Views/Annotation Planes Toolbar
 • Visualization Toolbar
 • Note Object Attribute Toolbar
 • 3D Grid Toolbar
 • Grouping Toolbar
 • Capture Toolbar
 • Geometry for 3D Annotations Toolbar
 • Deviations Toolbar (Compact)
 • Workshop Description
 • Workbench Toolbar
 • Capture Visualization Toolbar
 • Capture Options Toolbar
 • Camera Toolbar

Customizing

 • Tolerancing
 • Display
 • Constructed Geometry
 • Manipulators
 • Dimension
 • Annotation
 • Tolerances
 • View/Annotation Plane
 • Cache Management for CATProduct and CATProcess Document
 • Cgr Management for 3D Annotation
 • Highlighting of the Related Geometry for 3D Annotation

Reference Information

 • Standards
 • Dimension Tolerance Display
 • Dimension Numerical Display
 • Semantic Support
 • Normative References
 • Principles and Fundamental Rules for Geometrical Tolerancing
 • Geometrical Tolerancing
 • Symbols for Geometrical Tolerances
 • Symbols for Modifiers
 • Datum Principles
 • Concepts
 • 3D Annotations and Annotation Planes
 • Non-semantic and Semantic Usage
 • Note Object Attribute
 • Properties
 • Text Graphical Properties
 • Text Properties Toolbar
 • Semantic Numerical Display Properties
 • Annotation Set Detail Properties
 • Dimension Units
 • Statistic Laws
 • Normal Law
 • Uniform Law
 • Constant Law
 • Pearson Law
 • Poisson Law
 • Snedecor Law
 • Version 4 Functional Dimensioning &Tolerancing Data Migration
 • Annotations and Cache System
 • Glossary
 • Index

توجه: کاربران نگران زبان انگلیسی کتاب نباشند. حتی کاربرانی که سر انگشتی زبان انگلیسی یاد دارند قادر خواهند بود از این کتاب بهره کافی را ببرند. لازم به ذکر است که آموزش درج توضیحات، علائم و تلرانس های قطعه در محیط 3D Functional Tolerancing & Annotations نرم افزار CATIA به صورت پله پله (Step to Step) همراه با تصاویر واضح و رنگی می باشد.

جهت دانلود رایگان راهنمای درج توضیحات، علائم و تلرانس های قطعه در محیط 3D Functional Tolerancing & Annotations نرم افزار CATIA بر لینک زیر کلیک نمایید:

اگر به فراگیری مباحث مشابه مطلب بالا علاقه‌مند هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

آموزش طراحی و مدلسازی ورقکاری در نرم افزار CATIA
آموزش طراحی سطوح پیشرفته در نرم افزار CATIA
آموزش طراحی، مدلسازی و مونتاژ پارچ آب در نرم افزار CATIA
آموزش طراحی و مدلسازی موس کامپیوتر در نرم افزار CATIA
آموزش طراحی قطعه پیشرفته در نرم افزار CATIA
قطعات صنعتی مدلسازی شده با نرم افزار CATIA