تراشکاری کتیا

آموزش جامع ماشینکاری کتیا (CATIA Surface Machining Tutorial Book)

/catia-surface-machining

راهنمای آموزش جامع ماشینکاری کتیا (CATIA Surface Machining Tutorial Book)، یکی از راهنماهای مرجع و کاربردی در زمینه آموزش محیط فرزکاری (Prismatic Machining) نرم افزار کتیا می باشد.


شبيه سازي عمليات براده برداي و ویرایش مسیر ابزار در محیط NC Manufacturing Review نرم افزار CATIA

/nc-manufacturing-review

محیط NC Manufacturing Review نرم افزار کتیا، پايه اي براي تمام محيط هاي كاري مجموعه ماشینکاری Machining مي باشد و مجموعه اي از سرويس ها را براي بررسي صحت مسير ابزار، شبيه سازي عمليات براده برداي، بررسي ماده باقيمانده، ويرايش مسير ابزار و انتقال برنامه ماشينكاري به ماشين ابزار را ارائه مي دهد...


بررسی صحت فرآیند و دقت قطعه ماشینکاری شده در محیط NC Manufacturing Verification نرم افزار CATIA

/nc-manufacturing-verification

در محیط NC Manufacturing Verification نرم افزار کتیا، صحت فرآيند ماشينكاري تائيد و دقت قطعه ماشينكاري شده بررسي مي شود. محیط NC Manufacturing Verification هرگونه برخورد ابزار يا ابزارگير با قطعه خام و فيكسچرهاي قطعه را پيدا مي كند.


استخراج نمایه های ماشینکاری از نمایه های قطعه در محیط Prismatic Machining Preparation Assistant نرم افزار CATIA

/prismatic-machining-preparation-assistant

محیط Prismatic Machining Preparation Assistant نرم افزار کتیا، به عنوان يك محيط كاري مستقل CATIA V5 نيست، بلكه قابليتي است كه به محيط هاي كاري ديگر افزوده مي شود.


تراشکاری در محیط Lathe Machining نرم افزار CATIA

/catia-lathe-machining

ماشين تراش، ماشين ابزاري است كه با چرخش يك قطعه خام در برابر لبه برشي يك ابزار و براده برداري به آن شكل مي دهد. محیط Lath Machining نرم افزار کتیا، همانند يك ماشين تراش مجازي عمل مي كند و با پشتيباني عمليات مربوط به ماشين هاي تراش افقي و عمودي برنامه عمليات ماشينكاري توسط ماشين هاي ابزار براي قطعه تدوين مي شود و پس از شبيه سازي كدهاي مربوط به ماشين هاي تراش CNC به صورت خودكار استخراج مي شود.