سطوح آیرودینامیکی

طراحی سطوح پیچیده آیرودینامیکی در محیط FreeStyle Shaper Optimizer & Profiler نرم افزار CATIA

/catia-freestyle-shaper-optimizer

ماژول Shape Design & Styling نرم افزار کتیا، به طراح این امكان را مي دهند تا سطوحي با فرم هاي پيچيده را ايجاد و آنها را بررسي مهندسي نماید. اين سطوح مي تواند رويه بدنه هواپيما يا يك اتومبيل، شكل آج هاي يك تاير يا حتي رويه يك بطري تزئيني باشد.