سیستم خنک کننده ماشین

شبیه سازی سیستم خنک کننده ماشین در نرم افزار متلب

/car-cooling-system

وظیفه دستگاه خنک کاری موتور احتراقی آن است که از بالا رفتن درجه حرارت موتور و ایجاد ضایعات در اجزای موتور جلوگیری نماید. آب در اطراف سیلندر و سر سیلندر در مجاری مخصوصی حرکت می کند.