طراحی کنترلر

طراحی کنترل کننده PID با استفاده از سیستم هاي هوشمند

/intelligence-systems

مشهورترین و کاربردي ترین کنترل کننده مورد استفاده در صنعت کنترل کننده PID می باشد. در این مقاله روشی جدید بر مبناي الگوریتم رقابت استعماري، براي طراحی کنترلر PID ارائه می گردد.


کنترلرها و سنسورها در ماشین های کنترل عددی کامپیوتری

/cnc-machine-controller

سنسورها وسایلی هستند که پارامترهای فیزیکی، از جمله دمای اتاق، فشار خون، سرعت باد، بعد و فاصله و غیره را به سیگنال هایی تبدیل می کنند که بصورت الکتریکی قابل اندازه گیری است.