محیط تجهیزات کتیا

ایجاد مسیر کابل های برق و انتقال تجهیزات در محیط Systems Routing نرم افزار CATIA

/catia-systems-routing

هدف از استفاده از محیط Systems Routing نرم افزار کتیا، ايجاد مسير مي باشد. مسيرهايي كه از آنها براي ايجاد لوله هاي انتقال مايعات، داكت هاي سيستم تهويه، كانال هاي لازم براي عبور كابل هاي برق و كانوايرهاي انتقال تجهيزات استفاده مي شود.