Dassault Systemes

دانلود رایگان نرم افزار Dassault Systemes CATIA

/catia-dassault-systemes

نرم افزار Dassault Systemes CATIA V5R21 یک از قوی ترین نرم افزارهای طراحی، تولید و تحلیل به کمک کامپیوتر یا CAD/CAM/CAE در جهان می باشد که اکنون به عنوان بهترین نرم افزارهای CAD/CAM/CAE در سطح جهانی به صورت وسیع مورد استفاده قرار می گیرد.


طراحی کارخانه (Plant Layout) و چیدمان ماشین آلات در محیط AEC Plant نرم افزار CATIA

/catia-aec-plant

در محیط AEC Plant و یا به عبارتی محیط Plant Layout نرم افزار کتیا، چيدمان كارخانه سازماندهي مي شود و با بهينه سازي فضا، حداكثر استفاده براي ايجاد خطوط توليد و مونتاژ قرار می گیرد.