تعمیرات تخصصی ماشین آلات صنعتی

Specialized repair of industrial machinery training

25,000 تومان

محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
تعداد
نوع
 • {{value}}
کمی صبر کنید...

در این آموزش موارد متعددی از خرابی ها و مشکلات بوجود آمده روی ماشین آلات اعم از پمپ ها، توربین ها، کمپرسورها، مکانیکال سیل ها و مواردی که به نحوی باعث بهبود شرایط کاری و کیفی ماشین آلات گردیده به طور خلاصه و مختصر بحث شده که در هر کدام از آنها یک یا چند نکته مهم نهفته شده است...

در این آموزش موارد متعددی از خرابی ها و مشکلات بوجود آمده روی ماشین آلات اعم از پمپ ها، توربین ها، کمپرسورها، مکانیکال سیل ها و مواردی که به نحوی باعث بهبود شرایط کاری و کیفی ماشین آلات گردیده به طور خلاصه و مختصر بحث شده که در هر کدام از آنها یک یا چند نکته مهم نهفته شده است.

پمپ ها و کمپرسورها
نگهداری و تعمیرات NET
نیروگاه و توربین ها

آموزش تعمیرات تخصصی ماشین آلات صنعتی شامل تعمیرات دستگاه ها و تجهیزاتی مثل پمپ ها، توربین، کمپرسور، مکانیکال سیل، مسائل ارتعاشی و... می باشد. این آموزش مشتمل بر 259 صفحه، به زبان فارسی، همراه با کلی تصویر، با فرمت pdf، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

 • هوا گرفتن پمپ P - 2206 جدید
 • ساكشن لوز شدن پمپ P - 2206
 • ساكشن لوز شدن پمپ P - 2101
 • ساكشن لوز شدن پمپ P - 2101
 • كم بودن فلوي پمپ P - 301
 • كم بودن فلوي پمپ P - 109
 • كم بودن ظرفيت پمپ P - 109
 • كم شدن ظرفيت پمپ P - 501
 • كم بودن فلوي پمپ P - 635
 • كم شدن فلوي پمپ های Intake pump درچه
 • بيش ازحد آمپر كشيدن الكترو موتور پمپ P - 602
 • گرم كردن ياتاقان پمپ PT - 2206
 • عدم كارائي پمپ P - 205
 • خرابي ناگهاني بالبرينگ پمپ P - 107
 • ذوب شدن Oil Ring پمپ P - 202
 • كم بودن طول عمر تراست برينگ P - 158
 • خرابي تراست برينگ هاي P - 633
 • جام شدن بالبرينگ هاي الكترو موتور پمپ P - 2002
 • گرم كردن Sleeve Bearing ها
 • اختلاف اعداد Optalign با ساعت هاي اندازه گير
 • جايگزيني پمپ هاي Sundstrand
 • هواگيري نشدن Main Oil Pump
 • نوسانات شديد آمپر الكترو موتور پمپ P - 506
 • ترك خوردن بدنه پمپ ها
 • پايين بودن طول عمر ياتاقان P - 2641
 • جام شدن پمپ اسيد P - 2204
 • گرم كردن ياتاقان خارجي فن دمنده بويلر
 • گرم كردن ياتاقان های   BL - 1001
 • كاهش تدريجي فشار روغن روانكاري C - 1103
 • افت فشار روغن كمپرسور C - 1103 در حين كار
 • تريپ كردن غير منتظره توربين كمپرسور CT - 251
 • لرزش كمپرسور C - 251
 • لرزش توربين CT - 251
 • لرزش توربين CT - 602
 • چال بندي رتور كمپرسور C - 602
 • كم بودن ظرفيت كمپرسور C - 601
 • بريدن كوپلينگ پمپ روغن كمپرسور C - 601
 • لرزش و سر و صداي كمپرسور C - 603
 • خرابي كراس هد كمپرسور C - 601
 • خرابي زودرس ياتاقان ثابت ميل لنگ كمپرسور C - 601
 • كم بودن طول عمر ولوهاي كمپرسور C - 601
 • خرابي ميل لنگ در محل نصب ياتاقان تراست كمپرسور C - 601
 • بالابودن فشار و درجه حرارت مرحله دوم كمپرسور C - 601
 • نشتي گاز از سيلندر كمپرسور C - 601
 • شكسته شدن ولوهاي مرحله دوم و سوم كمپرسور C - 601
 • بالا رفتن درجه حرارت گاز مرحله دوم كمپرسور C - 601
 • كوبش Knock كمپرسور C - 601
 • مشكل نصب ولوهاي كمپرسور C - 601
 • Run Out رادپيستون كمپرسور C - 601
 • كم بودن فشار پمپ روغن CT - 601
 • تراست برينگ گيرباكس CG - 601
 • سرج توربين كمپرسور C - 601
 • لرزش توربين كمپرسور C - 601
 • كم بودن طول عمر و عدم كارائي ولوهاي تعميري كمپرسور C - 601
 • لرزش توربين كمپرسور C - 601
 • كم بودن فلوي كمپرسور C - 201
 • خرابي ناگهاني ولوهاي كمپرسور C - 201
 • كم بودن فلوي كمپرسور C - 201
 • بريدن پيچ هاي سيلندر C - 601
 • نشتي گاز هيدروژن از كاورهاي كمپرسور C - 602
 • نشتي سيل كمپرسور C - 602
 • خرابي تدريجي سيل كمپرسور C - 602
 • كم شدن تدريجي دور توربين كمپرسور CT - 602
 • خارج نشدن روغن از تراپ كمپرسور C - 251
 • خرابي سيل روغني C - 251
 • بريدن و قيچي كردن پينيون هاي كمپرسور C - 2403
 • نشتي روغن از سيل هاي روغن C - 2401
 • سوختن برينگ كمپرسور C - 2401
 • تريپ كردن كمپرسور اطلس كوپكو
 • عمل نكردن سيستم   Over Speed توربين PT - 101
 • سرج توربين PT - 101
 • كم شدن قدرت توربين جوكي
 • سرج فشار روغن توربين PT - 101
 • بالا نرفتن دور توربين PT - 101
 • كاهش تدريجي دور توربين PT - 101
 • لرزش توربين PT - 101
 • فرسايش رتور توربين PT - 101
 • تنظيم نشدن كلرنس برينگ توربين PT - 101
 • Over Speed شدن توربين تلمبه سوخت سنگين
 • سرج توربين دمنده هاي بويلر
 • Load ندادن ژنراتور برق
 • سرج توربين ژنراتور Gen - 2101
 • خرابي هاي مكرر ياتاقان تراست پمپ روغن ژنراتور
 • نشتي بخار از توربين PT - 2001
 • افزايش قدرت توربين PT - 631
 • شل شدن مهره تراست ديسك پمپ P - 631
 • سوختن ياتاقان هاي توربين ZS - 1
 • چك كردن هوزينگ برينگ ها
 • لرزش پمپ هاي P - 631 واحدهاي ايزوماكس
 • لرزش توربين هاي PT - 2206
 • لرزش پمپ P - 157
 • لرزش زياد پمپ P - 505
 • لرزش پمپ P2 - 153
 • لرزش الكترو موتور P - 802
 • لرزش پمپ هاي جديد P - 103
 • لرزش بالاي ياتاقان تراست پمپ P - 111
 • لرزش پمپ P - 157
 • لرزش زياد توربين بخار PT - 2101
 • لرزش و سر و صداي زياد چرخ دنده هاي جناقي PG - 101
 • چرخ دنده هاي گيربكس PG - 2206
 • لرزش محوطه اطراف ژنراتور
 • لرزش توربين CT - 1301
 • لرزش كمپرسور C - 2402
 • لرزش ياتاقان داخلي پمپ P - 121
 • جام كردن پمپ P - 106
 • لرزش الكترو موتورهاي برقي
 • لرزش الكترو موتور P - 1324
 • لرزش پمپ هاي Over Hang
 • لرزش پمپ P - 637
 • لرزش الكترو موتور P - 253
 • لرزش الكترو موتور P - 802
 • لرزش الكترو موتور پمپ P - 109
 • لرزش پمپ P - 304
 • لرزش الكترو موتور P - 105
 • لرزش و سر و صداي زياد دمنده بويلر جديد
 • لرزش فن هاي برج هاي خنك كننده
 • خرابي مكرر مكانيكال سيل پمپ هاي P - 702
 • تزريق نشدن سيل فلش روي مكانيكال سيل P - 101
 • بالا بودن فشار استافينگ باكس پمپ P - 101
 • نشتي مكانيكال سيل پمپ P - 101
 • تزريق نشدن سيل فلش روي مكانيكال سيل پمپ P - 503
 • تزريق نشدن سيل فلش روي مكانيكال سيل پمپ P - 509
 • نشتي مكانيكال سيل پمپ P - 105
 • نشتي مكانيكال سيل P - 106
 • نشتی مكانيكال سيل P - 702
 • نشتي مكانيكال سيل P - 802
 • خرابي زودرس مكانيكال سيل پمپ P - 701
 • نشتي مكانيكال سيل P - 155
 • نشتي مكانيكال سيل P - 156
 • نشتي مكانيكال سيل پمپ P - 2018
 • نشتي مكانيكال سيل P - 508
 • نشتي مكانيكال سيل P - 253
 • نشتي مكانيكال سيل پمپ P - 106
 • نشتي مكانيكال سيل P - 631
 • نشتي مكانيكال سيل P - 640
 • نشتي مكانيكال سيل P - 302
 • نشتي مكانيكال سيل P - 157
 • نشتي بيش ازحدمكانيكال P - 157
 • نشتي مكانيكال سيل P - 252
 • كم بودن طول عمر مكانيكال سيل پمپ P - 1901
 • نشتی مكانيكال سيل P - 253
 • نشتي مكانيكال سيل پمپ P - 311
 • نشتي مكانيكال سيل P - 501
 • نشتي مكانيكال سيل هاي P - 2302
 • مكانيكال سيل پمپ نمكي
 • ياتاقان پمپ اهكي
 • پايين بودن فشار پمپ روغن PT - 2101
 • مشكل سيستم كلاريفاير
 • خم شدن محور پس از مونتاژ قطعات
 • فرسايش Timing Gear پمپ P - 2302
 • پايين بودن كارائي كولرهاي سيل فلش
 • كم بودن طول عمر پكينگ هاي پمپ هاي گريز از مركز
 • باز يافت روغن سيل كمپرسورهاي گريز از مركز
 • بالا بردن طول عمر روغن با سانتريفيوژ كردن آنها
 • تعمير برينگ حوضچه هاي API
 • كم بودن ظرفيت كمپرسور روتاري نوع لوب
 • بالا بودن مصرف بخار توربين هاي ۲۰۰۱
 • لرزش فن هاي هوائي
 • تعمير فلنچ برينگ هاي فرسوده
 • شكسته شدن پره فن هاي هوایي
 • عمل نكردن Psitioner فن هاي هوايي
 • نوسان آمپر فن هاي هوایي
 • جديد بريدن محور پمپ P - 159
 • گسيختگي پروانه كمپرسور خط لوله گاز
 • عمل نكردن Vibration Switch برج هاي خنك كننده

تعمیرات تخصصی ماشین آلات صنعتی

جهت خرید آموزش تعمیرات تخصصی ماشین آلات صنعتی به مبلغ فقط 25000 تومان و دانلود آن بر لینک افزودن به سبد خرید در پنجره بالا کلیک نمایید.

!!لطفا قبل از خرید از فرشگاه اینترنتی برتر فایل قیمت محصولات ما را با سایر فروشگاه ها و محصولات آن ها مقایسه نمایید!!

عنوان فایل:
تعمیرات تخصصی ماشین آلات صنعتی
فرمت فایل:
pdf
زبان نگارش فایل:
فارسی
تعداد صفحات:
259 صفحه

دیدگاه خود را بنویسید

 • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...