پروژه شبیه سازی راکت تنیس با نرم افزار ABAQUS مشتمل بر 27 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر هر مرحله، با فرمت pdf، در 13 مرحله به ترتیب زیر گردآوری شده است:

 • Chapter 1: Introduction
 • Chapter 2: Preliminaries
 • Chapter 3: Creating a part
 • Chapter 4: Creating a material definition
 • Chapter 5: Defining and assigning section properties
 • Chapter 6: Assembling the model
 • Chapter 7: Configuring the analysis
 • Chapter 8: Applying contact and rigid body constraints in the model
 • Chapter 9: Applying a boundary condition and a load to the model
 • Chapter 10: Meshing the model
 • Chapter 11: Editing keywords to define fluid cavity and initial conditions
 • Chapter 12: Creating and submitting an analysis job
 • Chapter 13: Viewing the analysis results

 

جهت دانلود رایگان پروژه شبیه سازی راکت تنیس با نرم افزار ABAQUS بر لینک زیر کلیک نمایید: