در این مقاله رفتار دینامیکی مکانیزم ایمنی مربوط به یک کنترل کننده به کمک روش اجزاء محدود سه بعدی شبیه سازی شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. این مقاله بر روی کنترل کننده مربوط به پرتابه های با شتاب بالا تمرکز دارد. این کنترل کننده از نوع مکانیکی بوده و در نوک پرتابه قرار می گیرد. در این مکانیزم قطعات به دو دسته صلب و تغییر شکل پذیر تقسیم می شوند. قطعه تغییر شکل پذیر در نرم افزار آباکوس و قطعات صلب در نرم افزار آدامس شبیه سازی می شوند. هدف از انجام این پروژه بررسی نحوه تغییر شکل پلاستیک قطعه تغییر شکل پذیر یعنی رینگ ایمنی و شبیه سازی عمل چرخیدن روتور یا انجام عمل مکانیزم ایمنی و مدت زمان مورد نیاز برای انجام آن می باشد. همچنین بدست آوردن زمان و سرعت زاویه ای مورد نیاز برای آغاز باز شدن رینگ ایمنی و بیرون آمدن پین ایمنی و سرعت زاویه ای متناظر با شروع چرخش روتور که سوراخ آن با محور سوزن یا سوراخ راهنما هم راستا می شود، به عنوان پارامترهای مهم در مکانیزم ایمنی مطرح بوده و مورد بررسی قرار می گیرند...

مقاله تحلیل اجزای محدود مکانیزم ایمنی در یک کنترل کننده مکانیکی مشتمل بر 10 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام، با فرمت pdf، گردآوری شده است.

 

جهت دانلود رایگان مقاله تحلیل اجزای محدود مکانیزم ایمنی در یک کنترل کننده مکانیکی بر لینک زیر کلیک نمایید: