در MBG مي توان يك ماشين ابزار را با تمام خصوصيات آن شبيه سازي كرد تا با استفاده از اين مدل مجازي برنامه ساخت قطعه مورد نظر تعريف شود. در واقع طراح كارگاه كوچك يا كارخانه بزرگي را با تمامي ماشين ابزارهاي آن به صورت مجازي شبيه سازي مي كند. براي شبيه سازي از ماشين ابزارهاي مدل شده در همين محيط كاري، Assembly Design یا DELMIA استفاده می شود. همانطور که در KIN (محيط كاري طراحي مكانيسم) به مجموعه مونتاژي عنصر حركت افزوده مي شود در MBG به ماشين ابزار مونتاژ شده حركت داده مي شود و درجات آزادي ابزار و ميز مطابق واقعيت تعريف مي شود سپس خصوصياتي مانند نقطه قرارگيري قطعه كار و محل سوار شدن ابزار، محدوديت هاي حركتي براي هر كدام از اتصالات ماشين ابزار، موقعيت مبدا ء، نقطه تعويض ابزار، محورهاي مختصات و محدوده سرعت و شتاب تعريف مي شود.

مجموعه آموزش‌های محیط Machining نرم افزار CATIA
آموزش طراحی پروسه ماشینکاری و استخراج G کدهای دستگاه فرز در نرم افزار CATIA
آموزش طراحی پروسه ماشینکاری و استخراج G کدهای دستگاه تراش در نرم افزار CATIA

مدل ماشین ابزار وارد شده از DELMIA به NC Machine Tool Builder

اگر به فراگیری مباحث مشابه مطلب بالا علاقه‌مند هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

آموزش طراحی پروسه ماشینکاری و استخراج G کدهای دستگاه تراش و فرز در نرم افزار CATIA
آموزش طراحی پروسه ماشینکاری 2/5 محوره و استخراج G کدهای دستگاه فرز در نرم افزار CATIA
آموزش اندازه‌گیری روی ماشین ابزارهای CNC با نرم افزار CATIA
آموزش نرم افزار ماشینکاری SurfCAM
نرم افزار شبیهساز 3 بعدی دستگاهها Nanjing Swansoft CNC Simulator
نرم افزار ویرایشگر حرفهای برنامهها CNC - CIMCO Edit