این مقاله روش جدیدی را برای تشخیص بیماری قلب بیان می کند که بر مبنای درخت های تصمیم می باشد. در علم پزشکی تعیین یک محدوده مشخص برای سالم بودن و یا بیمار بودن شخص وجود ندارد و استدلال بر مبنای آزمایشات انجام شده می باشد. یکی از کاربردهای درخت تصمیم این است که می توان آنها را به صورتی مطرح نمود که پاسخ واحدی به صورت نام یک دسته یا کلاس ارائه نماید که برای مثال، این درخت به راحتی می تواند پاسخگوی این سئوال باشد که آیا شخص دارای بیماری قلبی می باشد و یا خیر.

مجموعه آموزش‌های مهندسی پزشکی
پکیج ویژه مهندسی
آموزش جامع نرم افزار Fortran

همچنین این سیستم که دارای 13 فیلد ورودی و یک فیلد نتیجه می باشد، تهیه شده است. این پایگاه داده بر روی سایت دانشگاه کالیفرنیا موجود می باشد. این پایگاه داده شامل اطلاعات پزشکی 270 نفر می باشد. اساس این روش استفاده از درخت تصمیم و انتخاب تابع ورودی و خروجی بر اساس داده های بدست آمده از مطالعات آزمایشگاهی انجام شده، می باشد. فیلدهای ورودی سیستم فوق، 8 فیلد از 13 فیلد پایگاه داده فوق می باشد. در سیستم فوق 75 درصد موارد نتیجه، درستی را در خروجی نشان می دهد. این نرم افزار با توجه به مقادیری که کاربر وارد می کند می تواند از پرسیدن بعضی فیلدها صرف نظر کرده و نتیجه قطعی را به کاربر نمایش دهد...مقاله سیستم خبره برای تشخیص بیماری قلبی با درخت های تصمیم، مشتمل بر 7 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه دیاگرام با فرمت pdf به ترتیب زیر گردآوری شده است:

  • چکیده
  • مقدمه
  • مروری بر کارهای گذشته
  • پایگاه داده استفاده شده
  • پایگاه قوانین درخت های تصمیم
  • آزمایش سیستم
  • نتیجه گیری
  • مراجع

جهت دانلود رایگان مقاله سیستم خبره برای تشخیص بیماری قلبی با درخت های تصمیم، بر لینک زیر کلیک نمایید.:

اگر به فراگیری مباحث مشابه مطلب بالا علاقه‌مند هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

تعیین فراوانی موارد استفاده از ECT در بیماران بستری در بیمارستان
طراحی و ساخت دستگاه ثبت کننده سیگنال الکترومایوگرام دو کانال
سیستم‌های بیومتریک
کلید استخدام در دستهای شماست!
اصول مقاله نویسی علمی و ISI
شبیهسازی فرآیندهای شیمیایی با نرم افزار HYSYS