هدف از انجام این مقاله شبیه سازی و مدل کردن پیل های سوختی PEM و SOFC برای تولید توان با استفاده از نرم افزار متلب MATLAB می باشد. در این تحقیق تکنولوژی این دو نوع پیل برای حالت های پایدار بررسی شده اند و با مقایسه مشخصات اصلی آنها و توان و ولتاژ خروجی به کارگیری و استفاده آنها در محیط های واقعی ارزیابی شده است. برای مثال با توجه به نتایج حاصله از نمودارها توان تولیدی PEM برای کاربردهای اتوماتیک مناسب است در حالی که در SOFC ها به علت اینکه مدت زمانی طول می کشد تا وارد مدار شوند و به حالت پایدار برسند در کاربردهای ثابت و در جاهایی که نیاز به عکس العمل سریع برای وارد شدن به مدار نیست مورد استفاده قرار می گیرند...

مقاله شبیه سازی پیل سوختی و مقایسه تاثیرات شار اکسیژن ورودی بر توان و ولتاژ PEM و SOFC مشتمل بر 7 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام، فرمول ها و روابط ریاضی با فرمت pdf  گردآوری شده است.

جهت دانلود رایگان مقاله شبیه سازی پیل سوختی و مقایسه تاثیرات شار اکسیژن ورودی بر توان و ولتاژ PEM و SOFC بر لینک زیر کلیک نمایید: