با استفاده از ابزار تحليل ارگونومي در محیط Human Activity Analysis نرم افزار کتیا، مي توان راحتي، ايمني و كارايي كاربر را در زمان استفاده از محصول در دنياي واقعي افزايش داد و از آسيب به بدن او جلوگيري نمود. امكانات محیط Human Activity Analysis زماني كه در كنار امکانات محیط Human Posture Analysis و محیط Human Measurements Editor قرار گيرد به ابزار قدرتمندي براي تحليل رفتار و حركات انسان با استفاده از مدل ديجيتالي تبديل مي شود. محیط Human Posture Analysis پاسخگوي نياز مهندسين عوامل انساني، بيومكانيك، تعمير و نگهداري، صنايع بسته بندي، ساخت و توليد و طراحان خطوط توليد مي باشد.

طراحی، مونتاژ و شبیهسازی زنجیر در نرم افزار CATIA
شبیهسازی مکانیزم لنگ کشویی در نرم افزار CATIA
شبیهسازی مکانیزم ویتورث در نرم افزار CATIA

اطمينان از انطباق طراحي با خصوصيات استفاده كنندگان براي رقابت در بازارهاي جهاني از اهميت بسزايي برخوردار است. محیط Human Posture Analysis توجه خود را بر اين مسئله متمركز مي كند كه چگونه يك انسان با اشياء محيط واقعي برهم كنش دارد و نحوه بلند كردن، پايين گذاشتن، هل دادن، كشيدن و حمل اشيا بر سلامتي و كارايي او چه تاثيري مي گذارد. در اين محيط كاري تمام وضعيت هاي بدني از حالت ايستادن تا حركات پيچيده ايجاد و ذخيره مي شود و مورد بررسي قرار مي گيرد. براي بهينه سازي فعاليت هاي بلند كردن، پايين گذاشتن، هل دادن، كشيدن و حمل مي توان از معادلات Snook and Ciriello و NIOSH 1991 ،NIOSH 1981 استفاده كرد. طراح براي تحليل، متغيرهاي متعددي از جمله محدوديت هاي كاري، وزني (مثلاً حداقل وزن در توان يك فرد براي جابجايي) و بيشترين وزن در توان يك فرد براي جابجايي را مشخص مي كند. نتيجه اين تحليل پيش بيني كارايي، اطمينان از حفظ، سلامتي و رعايت استانداردهاي ايمني كاربر مي باشد. پنج تحليل Carry ،Push-Pull ،Lift-Lower ،RULA و Biomechanicks Single Action استفاده از امكانات محیط Human Posture Analysis انجام مي شود. RULA سرنام عبارت Rapid Upper Limb Assessment است.

اين روش براي تحقيق و بررسي خطراتي است كه ممكن است هنگام كار براي اندام بالا تنه كارگر اتفاق بيفتد. بايد در پارامترهاي اين نوع تحليل، تعداد دفعات قرار گرفتن مدل در اين حالت، تناوب آن و وزن شي در دست مدل مشخص شود. تحليل، براي طراح قابل قبول بودن وضعيت بدني يا تصحيح آن را مشخص مي كند. در اين تحليل تعداد حركات، كار استاتيك عضلات، نيرو، وضعيت بدني در حالت كار و زمان كار بدون وقفه براي تعيين امتياز نهايي دخالت داده مي شود. نتيجه اين تحليل با امتيازي بين 1 تا 7 به طراح منتقل گردد (امتياز 1 تا 2 (رنگ سبز) وضعيت قابل قبول و بدون مشكل در طولاني مدت، امتياز 3 تا 4 (رنگ زرد) نیاز به تحقیق بیشتر به دلیل مشخص شدن نیاز به ایجاد تغییر، امتیاز 5 تا 6 (رنگ نارنجی) نیاز به انجام تغییر، امتیاز 7 (رنگ قرمز) نیاز فوری به اعمال تغییر. در شكل نتيجه اين تحليل با استفاده از كدهاي رنگي بر روي اعضاي بدن مدل نشان داده شده است.

 

نتيجه تحليل RULA نشان داده شده با كدهاي رنگي بر روي اعضاي مدل بدن

در Lift Lower Analysis از معيارهاي NIOSH 1991 ،NIOSH 1981 و Snook and Ciriello 1991 1991 براي تحليل استفاده مي شود. نكته مهم اينكه بايد وضعيت بدن در حالت ابتدايي و انتهايي براي انجام اين تحليل به سيستم معرفي شود. در Push Pull Analysis با معيار Snook and Ciriello  1991 و بر اساس تحقيقات اس. اسنوك و وي. سيريلو در زمينه هل دادن و كشيدن اجسام پايه گذاري شده است. در اين تحليل بايد زمان تكرار، مسافت هل دادن يا كشيدن جسم و همچنين محدوده آماري آن را در نظر گرفت. نتيجه انجام اين تحليل مشخص شدن نيروي اوليه براي شروع حركت هر كدام از عمليات كشيدن يا هل دادن و نيروي لازم براي ادامه حركت جسم مي باشد. در شكل نتيجه نمونه اي از اين تحليل نشان داده شده است.

فرمول نویسی و استخراج نمودارهای سرعت و شتاب در نرم افزار CATIA
شبیهسازی مکانیزم بازوی هیدرولیکی در نرم افزار CATIA
انیمیشنسازی مونتاژ قطعات در CATIA

 Carry Analysis با معيار Snook and Ciriello 1991 و اساس تحقيقات اس .اسنوك و وي . سيريلو در زمينه حمل اجسام پايه گذاري شده است. در اين تحليل بايد زمان تكرار عمل، مسافت جابجايي جسم و محدوده آماري را در نظر گرفت. نتيجه انجام اين تحليل مشخص شدن وزن مناسب بار با در نظر گرفتن فاكتورهاي ايمني و سلامت فرد مي باشد. در نهايت با استفاده از ابزار Biomechanics Single Action Analysis داده هاي بيومكانيكي بر روي كارگر در وضعيت قرار گيري بدني معين شده اندازه گيري مي شود و اطلاعاتي مانند بارهاي وارد بر مهره هاي پايين تنه و همچنين نيروها و گشتاورها ي وارد بر مفاصل بدن محاسبه مي شود. نيروهاي وارد بر دست هاي مدل ديجيتالي در تحليل بيومكانيك در نظر گرفته مي شود؛ اين نيروها بارهاي وارده Push-Pull Analysis  نتيجه يك تحليل در جابجايي، بلند كردن، پايين گذاشتن، هل دادن يا كشيدن مي باشند. معيارهايي كه اين تحليل ها از آن استفاده مي كنند بدين شرح هستند:

 1. معیار NIOSH 1981 توسط موسسه ملي ايمني و سلامت شغلي به صورت يك تساوي جبري براي تحليل بلند كردن دو دستي اجسام به صورت متقارن (به وسيله دو دست، بدون خم شدن بدنو فاصله دو دست كمتر از 75 سانتيمتر ( 30 اينچ) باشد ارائه شد. در اين تحليل بايد بار با دست ها و همچنين كف كفش ها با سطح زمين كاملاً جفت باشند. در اين حالت بايد زمان تكرار عمل و  تداوم آن توسط طراح مشخص شود. نتيجه انجام تحليل با اين معيار مشخص شدن بار مناسب براي جابجايي و بار بحراني (حد وارد آمدن صدمات شديد به بدن) مي باشد.
 2. تساوی جبری NIOSH 1991 تساوي تجديد نظر شده NIOSH  1981 مي باشد كه توسط آن بلند كردن با دو دست تحليل مي شود. حالت عدم تقارن در بلند كردن نيز در نظر گرفته مي شود. در اين حالت بايد زمان تكرار عمل و تداوم آن و وضعيت جفت شدن دست ها با بار و ميزان بار مشخص شود. نتيجه انجام اين تحليل مشخص شدن بار مناسب براي بلند كردن تكرار شده در طول يك زمان طولاني با توجه به وضعيت اوليه و نهايي بدن مي باشد.
 3. معیار ludhv Snook and Ciriello 1991 بر اساس تحقيقات اس. اسنوك و وي. سيريلو بر نحوه بلند كردن و پايين گذاشتن اجسام به وجود آمده است. در اين حالت فقط بايد زمان تكرار عمل و محدوده آماري مشخص شود. نتيجه انجام تحليل با اين معيار مشخص شدن بار مناسب با در نظرگرفتن ايمني براي بلند كردن 75% از جمعيت در نظر گرفته شده مي باشد...

راهنمای تحلیل ارگونومی در محیط Human Activity Analysis نرم افزار CATIA، یکی از راهنماهای مفید و کاربردی در زمینه تحلیل انسان دیجیتالی در محیط ارگونومیک با نرم افزار کتیا می باشد. این راهنما (help) مشتمل بر 70 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Getting Started

 • Accessing the Ergonomic Analysis Workbench
 • Analysis Introduction

User Tasks

 • RULA Analysis
 • RULA Employee Assessment Worksheet
 • Lift/Lower Analysis
 • Push/Pull Analysis
 • Carry Analysis
 • Biomechanics Single Action Analysis
 • How to Do a Safe Save in ENOVIA LCA from CATIA V5

Workbench Description

 • Human Activity Analysis Menu Bar
 • Ergonomic Tools Toolbar
 • Manikin Posture Toolbar
 • Manikin Tools Toolbar
 • Manikin Simulation Toolbar
 • Manikin Workspace Analysis

Customizing

 • Human Activity Analysis
 • Glossary
 • Index

توجه: کاربران نگران زبان انگلیسی کتاب نباشند. حتی کاربرانی که سر انگشتی زبان انگلیسی یاد دارند قادر خواهند بود از این کتاب بهره کافی را ببرند. لازم به ذکر است که آموزش تحلیل ارگونومی در محیط Human Activity Analysis نرم افزار CATIA در این کتاب به صورت قدم به قدم (Step to Step) همراه با تصاویر واضح و رنگی می باشد.

جهت دانلود رایگان راهنمای تحلیل ارگونومی در محیط Human Activity Analysis نرم افزار CATIA بر لینک زیر کلیک نمایید:

اگر به فراگیری مباحث مشابه مطلب بالا علاقه‌مند هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

طراحی قالب تزریق پلاستیک لولا با CATIA و تحلیل آن با نرم افزار MoldFlow
طراحی و مدلسازی ورقکاری در نرم افزار CATIA
طراحی قالب بادی بطری روغن موتور با CATIA و تحلیل آن با نرم افزار MoldFlow
طراحی پروسه ماشینکاری و استخراج G کدهای دستگاه تراش در نرم افزار CATIA
طراحی و آنالیز چرخدنده مارپیچ در نرم افزار CATIA
طراحی و مدلسازی قالب تزریق در نرم افزار CATIA