در فرآیند شکل دهی افزایشی دو نقطه ای، یک ابزار فرم دهی با نوک کروی با اعمال فشار بر روی ورق در امتداد مسیرهای طرح ریزی شده به وسیله یک دستگاه CNC، تغییر شکل مورد نظر در قطعه را بوجود می آورد. در این روش از یک قالب در زیر ورق استفاده می شود که این قالب ثابت، ساپورت کننده ورق در طول پروسه شکل دهی می باشد. این روش برای نمونه سازی، شکل دهی اشکال پیچیده و تولید قطعات با تیراژهای کم مناسب می باشد. در این پروژه فرآیند شکل دهی افزایشی دو نقطه ای ورق آلومینیومی برای تولید ظروف مخروطی شکل با زاوایای دیواره 30، 45 و 60 درجه به وسیله کد اجزای محدود دینامیکی صریح با نرم افزار آباکوس ABAQUS شبیه سازی شده است. به کمک شبیه سازی عددی، نیروهای وارده بر ابزار ثابت و توزیع تنش و کرنش در طول قطعه محاسبه و با مقادیر تجربی بدست آمده توسط سایرین، مقایسه شده است. همچنین ضخامت بدست آمده از نتایج شبیه سازی عددی با مقادیر بدست آمده از قانون سینوس مقایسه شده است...

مقاله شبیه سازی سه بعدی فرآیند شکل دهی افزایشی دو نقطه ای ورق آلومینیومی به روش اجزاء محدود مشتمل بر 10 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام و فرمول ها و روابط ریاضی با فرمت pdf، گردآوری شده است.

جهت دانلود رایگان مقاله شبیه سازی سه بعدی فرآیند شکل دهی افزایشی دو نقطه ای ورق آلومینیومی به روش اجزاء محدود بر لینک زیر کلیک نمایید: