در اين مقاله، به مطالعه ارتعاشات آزاد يك تير ايزوتروپيك با سطح مقطع متغير نمايي پرداخته شده است. در ابتدا، معادلات ديفرانسيل حاكمه استخراج شده و سپس به كمك روش جداسازي متغيرها، معادله ديفرانسيل با مشتقات جزئي به معادله ديفرانسيل معمولي تبديل شده است و به حل تحليلي آن در سه شرط مرزي، دو سر گيردار، يك سر گيردار و دو سر تكيه گاه ساده پرداخته شده است.

مجموعه آموزش‌های نرم افزار تحلیی ANSYS
مجموعه آموزش‌های نرم افزار تحلیی ABAQUS
مجموعه آموزش‌های نرم افزار تحلیی ADAMS

سپس به كمك روش هاي عددي، به محاسبه ي فركانس هاي طبيعي و شكل مدهاي ارتعاشي در هر شرط مرزي پرداخته شده و با رسم نمودارها و ارائه جداول، تأثير پارامتر تغييرات سطح مقطع را بر شكل مدها و فركانس هاي طبيعي ارتعاش نمايش داده شده است. در نهايت، تير با سطح مقطع غير يكنواخت در محيط نرم افزار Ansys مدل سازي شده و به تحليل آن از ديد خواص مكانيكي پرداخته شده و پس از مقايسه نتايج حاصله با تير يكنواخت مشاهده گرديده كه تير با سطح مقطع متغير نمايي نسبت به تير يكنواخت، داراي توزيع بهتري بين وزن و مقاومت مكانيكي است و اين در حالي است كه فركانس ها و شكل مدهاي آن بسيار نزديك و شبيه به رفتار ارتعاشي تير يكنواخت است.

مقاله بررسی رفتار مکانیکی تیر مرتعش با سطح مقطع متغیر و مقایسه آن با یک تیر مرتعش یکنواخت مشتمل بر 9 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام و فرمول ها و روابط ریاضی با فرمت pdf، زیر گردآوری شده است.

جهت دانلود رایگان مقاله بررسی رفتار مکانیکی تیر مرتعش با سطح مقطع متغیر و مقایسه آن با یک تیر مرتعش یکنواخت بر لینک زیر کلیک نمایید:

اگر به فراگیری مباحث مشابه مطلب بالا علاقه‌مند هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

آموزش مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار ANSYS
آنالیز و تحلیل مدلهای مهندسی سازه با ANSYS
طراحی و شبیهسازی پروژههای مهندسی با نرم افزار Comsol
Mechanics of Material labs with SolidWorks Simulation
تجزیه و تحلیل آکوستیک با استفاده از نرم افزار MATLAB و ANSYS
آموزش طراحی و آنالیز تیر یک سر گیردار در نرم افزار ABAQUS