اگسل پیشرفته

آموزش اگسل 2019 (Excel 2019 Bible)

/excel-2019-bible

کتاب آموزش اگسل 2019 (Excel 2019 Bible) نام یک کتاب مرجع فوق‌العاده برای یادگیری شیوه کار با مایکروسافت اگسل 2019 (Microsoft Excel 2019) و مهارت‌های مربوط به آن است.


آموزش ماکرونویسی در اگسل 2019 (Microsoft Excel 2019 VBA and Macros)

/excel-2019-vba-macro

کتاب آموزش ماکرونویسی در اگسل (Microsoft Excel 2019 VBA and Macros) نام یک کتاب الکترونیکی جدید برای آن دسته از عزیزانی است که می‌خواهند مفاهیم وی بی ای (VBA) و ماکرونویسی در اکسل را از سطوح مقدماتی تا پیشرفته به طور یکجا در اختیار داشته باشند.