مقالات مهندسی مکانیک

بررسي تحليلي و عددي ارتعاشات تير ايزوتروپيك با سطح مقطع متغير

/isotropic-beam-vibrations

در اين مقاله ارتعاشات عرضي يك تير ايزوتروپيك با ضخامت ثابت و پهناي متغير نمايي، به كمك تئوري اويلر برنولي مورد بررسي قرار مي گيرد. اين نوع تير در مقايسه با تير يكنواخت، داراي توزيع بهينه تري در جرم و مقاومت است


تحلیل اجزای محدود مکانیزم ایمنی در یک کنترل کننده مکانیکی

/finite-element-analysis

در این مقاله رفتار دینامیکی مکانیزم ایمنی مربوط به یک کنترل کننده به کمک روش اجزاء محدود سه بعدی شبیه سازی شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. این مقاله بر روی کنترل کننده مربوط به پرتابه های با شتاب بالا تمرکز دارد.


يك مدل احتمالي براي تعميرات و نگهداري بر پايه شرايط با هدف افزايش قابليت اطمينان به روشي اقتصادي

/maintenance-model

در اين مقاله يك مدل تصميم گيري براي تعميرات و نگهداري قطعات مكانيكي در حالت غير قطعي ارائه شده كه معيار تصميم گيري حداكثر كردن قابليت اطمينان به روشي اقتصادي با كمترين هزينه مي باشد.


نمونه سازی سریع در محیط STL Rapid Prototyping نرم افزار CATIA

/stl-rapid-prototyping

امروزه اهمیت طراحی در مراحل تولید یک قطعه یا مجموعه بر هیچ متخصصی پوشیده نیست. در حقیقت طراحی را می توان مهم ترین و موثرترین بخش ساخت و تولید معرفی کرد. طراحی همگام با پیشرفت صنعت به سمت ابزارهای کامپیوتری سوق داده شده است.