catia help

طراحی سیستم کابل ماکت دیجیتالی در محیط Electrical Wire Routing نرم افزار CATIA

/catia-electrical-wire-routing

در محیط Electrical Wire Routing نرم افزار کتیا، سيستم كابل هاي يك ماكت ديجيتالي با استفاده از شرح عملياتي طراحي شده در محیط Electrical System Functional Definition، طراحي و مدل مي شود.


تحلیل ارگونومی در محیط Human Activity Analysis نرم افزار CATIA

/human-activity-analysis-catia

با استفاده از ابزار تحليل ارگونومي در محیط Human Activity Analysis نرم افزار کتیا، مي توان راحتي، ايمني و كارايي كاربر را در زمان استفاده از محصول در دنياي واقعي افزايش داد و از آسيب به بدن او جلوگيري نمود.


اندازه گيري فواصل بين اجزاء مكانيزم و تصحيح آن در نرم افزار کتیا

/catia-dmu-space-analysis-2

گاهي در طراحي مكانيزم، اندازه  هايي در حد دهم ميلي متر مي تواند عملكرد آن را  با مشكل مواجه كند، لذا اندازه گيري فواصل بين اجزاء مكانيزم و تصحيح آن براي رسيدن به اندازه هاي استاندارد وظيفه محیط DMU Space Analysis است...