در این پروژه در جهت کاهش مصرف انرژی در تایر که در حدود 30 درصد از کار مکانیکی مفید حاصل از مصرف سوخت در نتیجه پدیده هیسترزیس در تایر به حرارت تبدیل می شود، به بررسی پدیده هیسترزیس، تغییرات درجه حرارت و مصرف انرژی در تایر به دو روش تجربی و عددی بر روی تایرهای با ساختار (بایاس و رادیال) پرداخته شده است. شبیه سازی تجربی در آزمایشگاه شرکت کیان تایر توسط دستگاه تست ویل و پراب (سنجش دما) بر روی تایرهای با ساختار و کامپاند، ترکیبات و نوع پخت متفاوت تشکیل شده اند انجام می شود. شبیه سازی عددی تایر توسط نرم افزار المان محدود  در دو منطقه تماس تایر (منطقه لغزش و منطقه ایستایی) با جاده در بارگذاری متغیر و سرعت متغیر در حالت پایا پرداخته می شود. در انتها به مقایسه نتایج عددی و تجربی، تغییرات دما و انرژی در مقطع عرضی تایر در سرعت و بارگذاری معین پرداخته می شود و نشان داده می شود که ساختار تایرها (رادیال و بایاس) و همچنین نوع آمیزهای لاستیکی، ساختمان منجید و کاربرد سیم چگونه در کاهش مصرف انرژی در تایر تاثیرگذار است...

مقاله بهینه سازی مصرف انرژی در تایر مشتمل بر 9 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام، فرمول ها و روابط ریاضی با فرمت pdf به ترتیب زیر گردآوری شده است:

 • چکیده
 • مقدمه
 • مروری بر کارهای انجام شده
 • تئوری و فرضیات مسئله
 • ضریب انتقال حرارت جابجایی سطوح مختلف
 • ضریب هدایتی حرارتی لایه های تایر
 • ضریب انتشار تشعشعی حرارتی
 • حرارت تولید شده در اثر پدیده هیسترزیس
 • حرارت تولید شده در اثر اصطکاک
 • بررسی تجربی دما در تایر
 • شبیه سازی عددی
 • نتایج
 • نتیجه گیری و پیشنهادات
 • مراجع

جهت دانلود رایگان مقاله بهینه سازی مصرف انرژی در تایر بر لینک زیر کلیک نمایید: