در این مقاله کمانش و پایداری ستون ها و به خصوص ستون های ویسکوالاستیک مورد بررسی قرار گرفته است. شرح مختصری از رفتار مواد ویسکوالاستیک و معرفی این مواد بیان گردیده است. معادلات حاکم بر کمانش یک ستون ایده آل (با شرایط تکیه گاهی دو سر مفصل) و سایر شرایط تکیه گاهی دیگر نوشته شده و همچنین مقایسه رفتار ارتجاعی و غیر ارتجاعی ستون ها بیان گردیده است و در ادامه معادله حرکت یک ستون ویسکوالاستیک بر اساس روابط تنش کرنش در مواد ویسکوالاستیک بیان گردیده و پایداری یک مدل سه پارامتری از مواد ویسکوالاستیک در حضور بار ثابت با استفاده از مقایسه دو روش حل دقیق و برهان پایداری زمان محدود، و در حضور بار متناوب مورد بررسی قرار گرفته است. مدل کلوین ویت نیز با این روش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و نتایج در نمودارهای مربوطه ارائه گردیده است و در نهایت با استفاده از روش اجزاء محدود و با کمک نرم افزار انسیس Ansys کمانش یک ستون ویسکوالاستیک تحت بار گذرا مورد بررسی قرار گرفته است...

مجموعه آموزش‌های نرم افزار تحلیی ANSYS
مجموعه آموزش‌های نرم افزار تحلیی ABAQUS
مجموعه آموزش‌های نرم افزار تحلیی ADAMS

مقاله کمانش و پایداری ستون ویسکوالاستیک به روش المان محدود مشتمل بر 7 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام و فرمول ها و روابط ریاضی با فرمت pdf به ترتیب زیر گردآوری شده است.

جهت دانلود رایگان مقاله کمانش و پایداری ستون ویسکوالاستیک به روش المان محدود بر لینک زیر کلیک نمایید:

اگر به فراگیری مباحث مشابه مطلب بالا علاقه‌مند هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

آموزش مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار ANSYS
آنالیز و تحلیل مدلهای مهندسی سازه با ANSYS
طراحی و شبیهسازی پروژههای مهندسی با نرم افزار Comsol
Mechanics of Material labs with SolidWorks Simulation
تجزیه و تحلیل آکوستیک با استفاده از نرم افزار MATLAB و ANSYS
آموزش طراحی و آنالیز تیر یک سر گیردار در نرم افزار ABAQUS