تحليل استاتيكي يك خرپاي دو بعدي با استفاده از مدل سازي عدم قطعيت هاي موجود در پارامترهاي مؤثر در تحليل سازه به صورت اعداد فازي با توابع عضويت مثلثي انجام شد. محاسبات فازي در حالت اول براي بارگذاري، ضريب كشساني و ابعاد هندسي؛ در حالت دوم براي بارگذاري و ابعاد هندسي و در مرحله سوم براي ضريب كشساني و ابعاد هندسي انجام شد. با افزايش تعداد اعداد فازي در محاسبات، جابجايي هاي بدست آمده با استفاده از اصل گسترش لطفي زاده فازي تر مي شوند. پاسخ هاي فازي، طيف مقادير ممكن را براي جابجايي المان هاي خرپا همراه با درجه عضويت آنها نشان مي دهند و اين مي تواند، راه جايگزين مناسبي براي آزمايش هاي تحليل سازه باشد. نتايج فازي هم خواني كاملي با پاسخ هاي بدست آمده از نرم افزار Ansys به روش اجزاي محدود براي تعيين تنش و جابجايي براي هر عضو سازه دارند...

کاربردهای منطق فازی در یادگیری ماشین
ترسیم خط تاثیر نیروی محوری اعضاء و عکس العمل‌های تکیه‌گاهی خرپا دوبعدی در MATLAB
آموزش تحلیل خرپا دوبعدی با نرم افزار ABAQUS

مقاله تحليل استاتيكي سازه خرپا با استفاده از پارامترهاي فازي مشتمل بر 6 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، دیاگرام و فرمول ها و روابط ریاضی با فرمت pdf، گردآوری شده است.

جهت دانلود رایگان مقاله تحليل استاتيكي سازه خرپا با استفاده از پارامترهاي فازي بر لینک زیر کلیک نمایید:

اگر به فراگیری مباحث مشابه مطلب بالا علاقه‌مند هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

آموزش تحلیل اجزاء محدود خرپای فضایی با نرم افزار ABAQUS
آموزش تحلیل اجزاء محدود خرپای دو بعدی با نرم افزار MATLAB
مجموعه آموزش‌های روش اجزای محدود
مجموعه آموزش‌های مهندسی عمران
آنالیز و تحلیل مدل های مهندسی سازه با ANSYS
آموزش اجزای محدود غیر خطی پروفسور عیسی سلاجقه