در این مقاله روش طراحی بدنه یک خودروي تک نفره با استفاده از ابزار CFD آمده است. نتایج مورد استفاده، ابتدا بوسیله بدنه مرجع اعتباردهی شد و نشان داده شد که کد حاضر قادر است ساختارهاي عمده جریان حول خودروها را ایجاد نماید. گرچه طراحی ارائه شده براي یک بدنه خاص است، ولی روند به گونه اي بیان شده است که در طراحی هاي بعدي، مورد استفاده قرار گیرد. در بهینه سازي ، سطح پشت خودرو که تحت فشارهاي نسبی منفی است، تا حد امکان کم شده است؛ همچنین اثر گردابه هاي طولی ایجاد شده در پشت خودرو بررسی شده است. در این مطالعه، دیده شد که این گردابه ها و سطحی که در آن فشار منفی در پشت بدنه اعمال می شود، نقش اصلی را در نیروي درگ بازي می کنند که در طراحی تا حد ممکن باید آنها را کنترل نمود...

مجموعه آموزش‌های سازه و بدنه خودرو
مجموعه آموزش‌های سیستم‌ تعلیق، ترمز و فرمان
مجموعه آموزش‌های سیستم انتقال قدرت

مقاله طراحی و بهینه سازي آیرودینامیکی بدنه یک خودروي هیبریدي تک نفره همراه با اعتباردهی نتایج CFD بوسیله بدنه مرجع، مشتمل بر 8 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، با فرمت pdf، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

  • چکیده
  • مقدمه
  • بدنه احمد
  • شبکه محاسباتی (CFD)
  • معادلات حاکم
  • تحلیل نتایج حاصل از بدنه احمد
  • طراحی بدنه
  • قسمت عقب خودرو
  • سقف و دماغه
  • نتیجه گیري

جهت دانلود رایگان مقاله طراحی و بهینه سازي آیرودینامیکی بدنه یک خودروي هیبریدي تک نفره همراه با اعتباردهی نتایج CFD بوسیله بدنه مرجع، بر لینک زیر کلیک نمایید:

اگر به فراگیری مباحث مشابه مطلب بالا علاقه‌مند هستید، آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

آموزش طراحي بدنه، طراحی داخلی و آرشیتکتوری خودروي هیبریدی
آموزش طراحي شاسی خودروي هیبریدی شهری کم مصرف
مبانی دینامیک خودرو
شبیه‌سازی و آنالیز سیستم تعلیق و فرمان خودرو با نرم افزار ADAMS
اصول مهندسی انواع سیستمهای تعلیق و محرک
معرفی و بررسی انواع سیستمهای ترمز خودرو